LVRU

Apsardze Upesciemā

Apsardze Upesciemā līdzīgi kā citos Pierīgas ciemos, kuros līdzās vēsturiskajai apbūvei pēdējā desmitgadē intensīvi attīstījusies jauna privātmāju būvniecība, ir pakalpojums, kura izmantošana visai stipri korelē atkarībā no privātmāju uzbūvēšanas laika. Tomēr, Upesciemam neilgā laika periodā pārvēršoties no neliela Pierīgas ciematiņa ar savstarpēji pazīstamiem iedzīvotājiem līdz nozīmīgai apdzīvotai vietai ar daudziem jaunienācējiem, arī vēsturisko Upesciemu māju īpašnieku vidū pieprasītāki kļūst apsardzes pakalpojumi Upesciemā.

Upesciemam – atšķirībā no blakus esošajiem Berģiem un Langstiņiem – tik lielā mērā nav izteikts prestižas apdzīvotas vietas raksturs. Lielā mērā to nosaka purvainais apvidus un Rīgas apvedceļa tuvums. Tomēr pēdējās desmitgades laikā Upesciems bijusi pieprasīta vieta privātmāju apbūvei vidēji turīgo Rīgas iedzīvotāju vidū. Ciemā aktīvi notika gan individuālā apbūve, gan attīstītāju realizēta rindu māju un ciematu apbūve.

Tieši attīstītāju realizētajos projektos visbiežāk tiek domāts par apsardzes risinājumiem, klientam piedāvājot mājokli ar tajā uzstādītām apsardzes sistēmām jau kā īpašuma vērtībā ietilpstošu pakalpojumu. Šādu īpašumu teritorijas apsardzes firmas Upesciemā visbiežāk aprīko ar pults signalizāciju, kas atsevišķos gadījumos tiek kombinēta ar piemājas teritorijas video monitoringu rindu mājām. Tā sauktajos privātmāju ciematos video novērošanu drošības dienesti Upesciemā parasti uzstāda pēc individuāla klienta pieprasījuma. Atsevišķos šādu ciematu īpašumos drošības firmas Upesciemā tiek lūgtas nodrošināt arī fiziskās apsardzes pakalpojumus. Privātmāju ciemati ar vienotu teritorijas iežogojumu un kompleksu fizisko un tehnisko apsardzi Upesciemā nav izplatīti.

apsardze-upesciemaIndividuālo māju īpašnieku vidū pieprasījums pēc apsardzes pakalpojumiem ir lielāks jaunuzcelto māju īpašnieku segmentā, iespējamos apsardzes risinājumus paredzot jau mājas projektēšanas stadijā. Šādu mājokļuapsardze Upesciemā parasti tiek nodrošināta, māju aprīkojot ar signalizāciju; atsevišķus īpašumus apsardzes firmas Upesciemā aprīkojušas arī ar video novērošanas sistēmām. Upesciema iedzīvotāju vidū pieprasījums ir vienlīdz liels gan pēc lokālās (pārsvarā saimniekam ar videokameru palīdzību pārliecinoties, vai persona, kas zvana pie vārtiem vai durvīm, ir gaidīts viesis), gan attālinātās (videokamerās aizdomīgām darbībām objektu teritorijā seko apsardzes darbinieki Upesciemā pie centralizētas novērošanas pults ārpus objekta) videonovērošanas. Fiziskā apsardze Upesciemā esošo privātmāju īpašnieku vidū šobrīd nav īpaši populāra, tomēr interese par šo pakalpojumu aizvien palielinās, īpaši sākoties vasaras sezonai, kad Upesciema iedzīvotāji plāno atvaļinājumus.

Nozīmīgākie Upesciema teritorijā vai tās tuvumā dislocētie ražošanas un pakalpojumu sniegšanas objekti ir vairāki kokapstrādes uzņēmumi, tehnikas remonta un servisa firmas, kā arī vairākas zemnieku saimniecības. Lielākie ražošanas uzņēmumi savu ražošanu nodrošina pārņemtos padomju laikos būvētos industriālajos objektos, kuru toreizējais plānojums neparedzēja tehniskās apsardzes risinājumus un bija orientēts uz drošības garantēšanu ar teritorijas nopietnas iežogošanas un fiziskās apsardzes darbinieku palīdzību. Šādas teritorijas ir lielas un grūti pārskatāmas, tādēļ apsardzes dienesti Upesciemā kā piemērotākos apsardzes risinājumus iesaka teritorijas perimetra apsardzes sistēmas vai video monitoringu, nepieciešamības gadījumā veicot abu apsardzes sistēmu integrāciju. Nozīmīga šādu objektu drošības nodrošināšanā ir arī fiziskās apsardzes darbinieku klātbūtne, galvenokārt veicot caurlaižu kontroles funkcijas un objekta teritorijas apsekošanu brīžos, kad tehniskās apsardzes sistēmas nedarbojas, vai arī gadījumos, kad objekts aprīkots ar lokālajām tehniskās apsardzes sistēmām, sekojot līdzi videokamerās fiksētajam.

Teritoriāli lielāko ciema objektu – zivju dīķu – apsardze Upesciemā notiek tikai izmantojot fiziskās apsardzes darbinieku palīdzību, apsardzes darbiniekiem regulāri veicot apgaitu vietās, kur piekļūšanu dīķiem neapgrūtina dabīgie šķēršļi. Citu Upesciema sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – veikalu, kafejnīcu, bibliotēkas, izglītības iestāžu u.c. – izvēlētajos apsardzes risinājumos dominē signalizācija un trauksmes poga. Atsevišķās izglītības iestādēs ir uzstādīta video novērošana vai dežūrē fiziskās apsardzes darbinieki.

Nereti apsardzes dienesti Upesciemā veic arī sabiedriskās drošības nodrošināšanu dažādu publisku pasākumu, pārsvarā sporta sacensību, diskotēku, zaļumbaļļu un citu saviesīgu pasākumu laikā, kuros apsardzes darbiniekiem nereti nākas izšķirt fiziskus konfliktus, kā arī aizturēt un policijas darbiniekiem nodot personas, kas veikušas dažādus sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus.