LVRU

Apsardze Ādažos

Apsardze Ādažos ir būtisks drošības jautājums gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, jo atšķirībā no citiem Pierīgas ciematiem, kuri pilda guļamrajonu funkcijas, Ādaži izceļas arī ar savu ekonomisko aktivitāti, rūpniecībā, lauksaimniecībā un pakalpojumos. Līdz ar to Ādažu iedzīvotāju dzīves stils un nodarbošanās ir ļoti atšķirīgas -  sākot ar strādājošo un apkalpojošo personālu un beidzot ar turīgiem Rīgā strādājošiem ļaudīm, kuri Ādažos un tiem pieguļošajos ciematos – Podniekos, Kadagā, Citā Mežaparkā – iegādājušies privātīpašumus vairāku apsvērumu dēļ. Līdz ar to dažāda ir iedzīvotāju attieksme pret drošību savos mājokļos – turīgāko privātmāju apsardzi nodrošina apsardzes firmas Ādažos. Tomēr daudzu iedzīvotāju vidū apsardzes dienestu pakalpojumi Ādažos joprojām ir sveši.

Ādaži ar vairāk kā pieciem tūkstošiem iedzīvotāju ir viena no lielākajām apdzīvotajām vietām Pierīgā, kas izvietojusies starp šoseju VIA Baltica un Gaujas upi, kā arī vienu no tās attekām – Vējupi, nozīmīgai ciema teritorijai praktiski atrodoties uz salas starp abām ūdenstilpnēm. Jau kopš padomju laikiem Ādaži bijusi viena no ekonomiski aktīvākajām Rīgas rajona pilsētām, kurā atrodas tādi visā Latvijā zināmi objekti kā SIA „Latfood” Ādažu čipsu ražotne, alkohola ražotāji „Berlat”, gaļas izstrādājumu izgatavotāji „GP-Ādaži” un asfalta un betona rūpnīca „Binders”, kā arī vairāki kokapstrādes un pārtikas rūpniecības uzņēmumi. Apsardze Ādažosesošajiem uzņēmumiem tiek nodrošināta, izmantojot pilna spektra drošības sistēmas, sākot ar fiziskās apsardzes klātbūtni un trauksmes signalizācijas uzstādīšanu mazākajos uzņēmumos un beidzot ar vairākpakāpju tehniskās aizsardzības sistēmām lielajās un modernajās rūpnīcās, kuras nodrošina apsardzes dienesti Ādažos.Atkarībā no klientu vēlmēm drošības dienesti Ādažos veic video monitoringu gan ražotņu pagalmos, gan ražošanas ēkās, izmantojot gan lokālās, gan attālinātās videonovērošanas sistēmas. Tāpat drošības uzņēmumi Ādažos ar kustību sensoriem un signalizāciju ir aprīkojušas ražotņu žogus, ražošanas un noliktavu iekštelpas, kā arī potenciālās vietas, pa kurām ļaundari varētu iekļūt ražotnē. Papildu šādām vairākpakāpju tehniskās apsardzes sistēmām objektos atrodas arī apsardzes darbinieki, kuri veic objekta regulāru apsekošanu, seko līdzi videonovērošanas kameru fiksētajam, kā arī veic caurlaižu kontroli ražotņu darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem vai citiem sadarbības partneriem. Ādažu ražošanas uzņēmumi praktiski nav piedzīvojuši materiālos zaudējumus, kas saistīti ar nepiederošu personu iekļūšanu rūpnīcu teritorijās, pateicoties tam, ka drošības firmas Ādažos profesionāli pilda savus pienākumus.

No sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vislielāko uzmanību apsardzei Ādažos pievērš lielveikali, kuros dežurējošie apsardzes dienesti regulāri saskaras ar zādzību mēģinājumiem. Sargu pakalpojumi no lielveikaliem parasti tiek pasūtīti centralizēti, mātes uzņēmumam slēdzot līgumu ar kādu no apsardzes firmām.

Citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kā arī pārējo publisko iestāžu drošību apsardzes dienesti nodrošina, aprīkojot tās ar trauksmes signalizāciju vai pults signalizāciju naktīs, darba laikos piedāvājot fiziskās apsardzes pakalpojumus, lai izvairītos no nepatīkamiem incidentiem. Atsevišķus objektus apsardzes firmasaprīkojušas arī ar attālinātās novērošanas video apsardzi.

Apsardze ĀdažosĀdažu dzīvojamo fondu pārsvarā sastāda privātmājas, tomēr visai liels ir arī daudzdzīvokļu namu īpatsvars, dominējot padomju laiku apbūvei līdz trijiem stāviem. Atkarībā no dzīvokļu īpašnieku rocības un attieksmes pret drošību, atsevišķi dzīvokļi ir aprīkoti ar signalizācijas sistēmām, tomēr lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku paļaujas uz dzīvokļu atslēgām, modriem kaimiņiem un ārdurvju kodu pie parādes durvīm. Kaut arī Ādažos, līdzīgi citām mazpilsētām, zādzību un laupīšanas gadījumi no dzīvokļiem nav pārāk izplatīti, Mustangs Apsardzetomēr iesaka parūpēties par dzīvokļa drošību arī ar nopietnākām apsardzes sistēmām nekā tikai atslēgas. Tādēļ dzīvokļu apsardze Ādažos arī kļūst arvien pieprasītāks drošības pakalpojums. Pēdējos gados līdzās padomju daudzstāvu apbūvei parādījušās arī jaunas daudzdzīvokļu ēkas, kurās tiek izmantoti apsardzes firmupakalpojumi Ādažos.

Apsardzes sistēmas Ādažos privātmājās ir ļoti dažādas – ja senākos laikos būvēto ādažnieku mitekļos īpašuma galvenais pasargātājs no nevēlamiem apmeklētājiem ir žogs un suns pagalmā, tad pēdējos desmit gados celtās privātmājas pārsvarā ir aprīkotas ar modernām signalizācijas sistēmām; atsevišķās mājās dežūrē arī fiziskā apsardze, un ir uzstādītas videonovērošanas kameras.