LVRU

Apsardze Juglā

Apsardze Juglā ir pakalpojums, kura nepieciešamību būtu vajadzīgs nopietni apsvērt katram Juglas iedzīvotājiem. Jugla atrodas pietiekoši tuvu Rīgai, lai šejienes mājas par mērķi zādzībām izvēlētos galvaspilsētas noziedznieki, taču vienlaikus pietiekoši tālu, lai zādzības vai ielaušanās gadījumā notikuma vietā operatīvi paspētu ierasties policijas darbinieki. Tā kā apsardzes firmu filiāles nereti ir dislocētas Juglai tuvējos Pierīgas ciematos, nepieciešamības gadījumā apsardzes dienesti Juglā var ierasties notikuma vietā dažu minūšu laikā.

Apsardze Juglā sevī ietver apsardzes pakalpojumus Juglas mikrorajona teritorijā, kā arī Rīgas perifērijas ciematos Biķernieku ielas galā: Brekšos, Juglas papīrfabrikas ciematā un pagaidām vēl tapšanas stadijā esošajā Juglasciemā pie Juglas upes ietekas Juglas ezerā.

apsardze-juglaTriju Biķernieku ielas galā esošo ciematu tipi atšķiras – Brekši ir šajā vietā vēsturiski izveidojies privātmāju ciemats, Juglas papīrfabrikas ciematā dominē daudzdzīvokļu apbūve, savukārt Juglasciems ir jaunuzceltu savrupmāju komplekss, kuram pagaidām ir noslēgusies tikai apbūves pirmā kārta. Līdz ar to apsardzes risinājumi Juglā esošajos ciematos arī ir dažādi –, ja Juglasciemā esošo māju piedāvājumā attīstītājs jau iekļāvis arī apsardzes pakalpojumus, tad abos pārējos ciematos apsardzes pakalpojumi Juglā ir salīdzinoši maz pieprasīti. Samērā zemo pieprasījumu pēc apsardzes pakalpojumiem lielā mērā nosaka mājokļu īpašnieku uz ilggadīgas pieredzes balstīta pārliecība, ka mājokļa drošību garantē arī paša saimnieka veiktie drošības pasākumi – augsta sēta, suns pagalmā, metāla durvis un labas atslēgas, kas ļāvuši daudzu gadu garumā savu mājokli pasargāt no nelūgtu viesu apmeklējuma. Tomēr mūsdienās, ļaundariem esot aizvien pārdrošākiem un labāk ekipētiem, šādu šķēršļu pārvarēšana ir tikai dažu minūšu jautājums, tāpēc arī tālredzīgākie Brekšu un Juglas papīrfabrikas ciemata iedzīvotāji izvēlas savas mājas un dzīvokļus aprīkot ar apsardzes sistēmām, negaidot, kamēr mājoklī paviesosies nelūgti viesi. Biežāk sastopamie šādi īpašumi ir mājokļi, kuros tiek veikta mājokļa pārbūve vai kapitālais remonts, kas ļauj veiksmīgi mājoklī integrēt apsardzes sistēmas. Drošības dienesti Juglā esošos īpašumus visbiežāk tiek lūgtas aprīkot ar signalizāciju; ievērojami retāk sastopami mājokļi, kuri ir aprīkoti ar citām tehniskās apsardzes sistēmām – trauksmes signalizāciju vai video novērošanu. Videonovērošana pārsvarā tiek uzstādīta, lai ar tās palīdzību saimnieks pārliecinātos, vai viesis, kas zvana pie pagalma vārtiem vai namdurvīm, patiešām ir gaidīts; mazāk ar kamerām tiek aprīkota visa teritorija, lai piefiksētu aizdomīgas personas, kam izdevies iekļūt īpašuma teritorijā. Privātmāju īpašnieku vidū fiziskās apsardzes pakalpojumi Juglā nav izplatīti.

Ņemot vērā ciematu izmērus un Rīgas tuvumu, šajos trijos ciematos praktiski neatrodas dažādu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. Divu Juglas papīrfabrikas ciemata teritorijā atrodošos veikalu apsardze tiek nodrošināta ar pults signalizācijas apsardzi naktīs, un trauksmes pogas, kā arī fiziskās apsardzes darbinieku palīdzību veikalu darba laikos.

Juglas mikrorajona iedzīvotāju vidū pieprasījums pēc apsardzes pakalpojumiem ir nevienmērīgs, kaut gan tam vērojama tendence pieaugt. Tāpat kā citviet, arī šeit vislielākais ar apsardzes sistēmām aprīkoto mājokļu skaits vērojams jaunajos daudzdzīvokļu māju projektos, kur bieži dzīvokļos tiek integrētas apsardzes sistēmas jau būvniecības stadijā. Privātmājās, kā arī daudzdzīvokļu paneļmāju dzīvokļos apsardzes sistēmas ir sastopamas ievērojami retāk, pieprasījumam dominējot pults vai trauksmes signalizācijas segmentā. Efektīvi attīstoties kopējai daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanai, drošības firmas Juglā paredz, ka nākotnē perspektīva varētu būt vienotu apsardzes sistēmu ieviešana visam namam. Tomēr, tā kā šādu sistēmu ieviešana ir tuvākas vai tālākas nākotnes jautājums, apsardzes dienesti Juglā iesaka iedzīvotājiem negaidīt līdz šādu sistēmu ieviešanas brīdim un par dzīvokļa drošību parūpēties jau savlaicīgi.

Iedzīvotājiem izvēloties apsardzes firmas Juglā, galvenie apsardzes dienestu kritēriji ir apsardzes pakalpojumu izmaksas, kā arī apsardzes firmu reputācija, to pieredze apsardzes pakalpojumu veikšanā, kā arī apsardzes dienestu spēja pēc iespējas operatīvāk trauksmes gadījumā ierasties objektā.