LVRU

Apsardze Berģos

Apsardze Berģos, ņemot vērā ciema ekskluzīvo statusu, Rīgas tuvumu un līdz ar to ciema savrupmāju salīdzinoši vieglo pieejamību plašam noziedzīgi noskaņotu personu lokam, ir pakalpojums, kura nepieciešamību ir apsvēris gandrīz katrs Berģu iedzīvotājs. Berģi tiek uzskatīti par vienu no Rīgas guļamrajoniem, šī iemesla dēļ apsardzes firmu pakalpojumi Berģos ir vairāk pieprasīti privātpersonu vidū. Tādējādi apsardzes firmasBerģos nodrošina apsardzes pakalpojumus un uzstāda drošības sistēmas galvenokārt privātmājās un dzīvokļos.

Drošības sistēmas un apsardzes pakalpojumi Berģos ir visai pieprasīti, jo šis rajons atrodas salīdzinoši nomaļā vietā, tāpat  jāņem vērā fakts, ka liela daļa Berģu īpašumu – dzīvokļu un privātmāju, to saimniekiem ikdienā dodoties uz darbu Rīgā, tiek atstāti bez uzraudzības. Apsardzes firmas Berģos šādu īpašumu apsardzei kā optimālāko risinājumu parasti piedāvā signalizācijas sistēmu uzstādīšanu, garantējot operatīvu apsardzes darbinieku ierašanos objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas. Nereti pēc īpašnieku lūguma, apsardzes dienesti Berģos māju pagalmos uzstāda arī video novērošanas sistēmas, pieprasījumam pārsvarā dominējot attālinātās video novērošanas sistēmu segmentā. Kā norāda Mustangs Apsardze drošības speciālisti signalizācijas komplektu uzstādīšanas sākotnējā cena ir nepilni 100 lati, protams, cena mainās atkarībā no objekta platības, kurā signalizācijas sistēma ir jāuzstāda, kā arī no daudziem citiem faktoriem, kas saistīti ar signalizācijas sistēmas komplekta tehniskajiem parametriem.

apsardze-bergosAtšķirībā no daļas pēdējos gados jaunuzcelto Pierīgas ciematu Berģos kā ciemā ar lielu teritoriālo platību un dažādu laika periodu apbūvi nav vienotas pieejas apsardzes risinājumiem. Atsevišķiem jaunbūvēto māju kompleksiem to attīstītāji ir paredzējuši kompleksu teritorijas iežogojumu ar teritorijas video monitoringu un fizisko apsardzi, kā arī individuālām signalizācijas sistēmām katrā privātmājā. Neskatoties uz to lielākā daļa iedzīvotāju drošības sistēmas  izvēlas individuāli, pēc saviem ieskatiem izvēloties piemērotākos risinājumus, ko piedāvā apsardzes dienesti BerģosApsardzes firmas Berģos, tiek izvēlētas, ņemot vērā to reputāciju, pieredzi apsardzes pakalpojumu sniegšanā, kā arī apsardzes dienestu spēju pēc iespējas operatīvāk trauksmes gadījumā ierasties objektā. Cena šobrīd nav noteicošais faktors, ar kuru konkurē drošības firmas Berģos. Tā kā praktiski visi drošības dienesti Berģos piedāvā ļoti līdzīgas apsardzes pakalpojumu cenas, tad šobrīd tieši kompetence un profesionalitāte darbā ar klientu ir noteicošais faktors apsardzes firmas Berģos izvēlē.

Publisko iestāžu, kā arī nedaudzo veikalu un kafejnīcu drošību apsardzes dienesti Berģos atkarībā no to teritorijas lieluma un apmeklētāju plūsmas intensitātes nodrošina, aprīkojot objektus ar trauksmes pogu veikalos un kafejnīcās, kā arī nodrošinot fizisko apsardzi tajos objektos, kuros vērojama liela apmeklētāju plūsma. Naktīs šādu objektu apsardzei piemērotākais risinājums ir signalizācija, nepieciešamības gadījumā to papildinot ar video novērošanas kamerām, kur video monitoringu veic profesionāls drošības dienests Berģos. Atsevišķos lielākajos objektos apsardzes firmas Berģos nodrošina arī fiziskās apsardzes pakalpojumus. Sabiedrisko kārtību Berģos nodrošina Valsts policija, tomēr bieži tieši apsardzes dienesti Berģos ir tiek, kas piefiksē, novērš un aiztur likumpārkāpējus nozieguma vietā.

No sabiedriskajām ēkām nozīmīgākie objekti, kuros nepieciešams nodrošināt apsardzes pakalpojumus, Berģos ir Valsts Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs, kā arī Sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti”, Berģu Mūzikas un mākslas skola, kultūras nams, pirmsskolas izglītības iestādes u.c. Valsts Etnogrāfiskajam Brīvdabas muzejam aizņemot lielas teritoriālās platības un esot samērā brīvi pieejamam apmeklētājiem, problemātiska ir veiksmīga apsardzes pakalpojumu nodrošināšana. Situāciju sarežģī arī trūcīgais Brīvdabas muzeja finansējums un fakts, ka dažādas tehniskās apsardzes sistēmas vizuāli bojā vēsturisko ēku autentisko interjeru. Tomēr pēc vairākiem muzejā notikušiem ugunsgrēkiem muzeja objekti pakāpeniski tiek aprīkoti ar signalizācijas sistēmām, palielināts ir arī muzeja teritorijā dežūrējošo apsardzes darbiniekuskaits.

Kopumā, pateicoties Berģu iedzīvotāju apzinīgajai attieksmei pret savu īpašumu drošību un apsardzes firmu veiksmīgajai darbībai, likumpārkāpumi Berģos ir salīdzinoši maz izplatīta parādība un apsardzes firmas Berģos solās darīt visu iespējamo, lai tā būtu arī turpmāk. Mustangs Apsardze Berģu iedzīvotājiem iesaka neatlikt drošības jautājuma risināšanu īpašumā ne uz mirkli, jo drošības sistēmu uzstādīšanas cenas tāpat kā to uzturēšanas izmaksas šobrīd ir ļoti pieejamas, salīdzinājumā ar ieguvumu – drošības sajūtu, ko tās sniedz.