LVRU

Apsardze Vangažos

Apsardze Vangažos, pilsētā neesot policijas iecirknim, ir kļuvusi par būtisku pakalpojumu ne tikai iedzīvotājiem un Vangažu uzņēmumiem, bet arī Vangažu pašvaldībai. Apsardzes firma Mustangs Apsardze Vangažos pēc Vangažu pašvaldības rīkojuma pilda kārtības nodrošināšanas funkcijas. Vangaži atrodas pie vienas no Latvijas centrālajām transporta maģistrālēm Rīga–Veclaicene, tādējādi apsardzes dienesti Vangažos tāpat kā policijas darbinieki nereti aiztur krimināla rakstura pārkāpumus veikušas personas, kas nav Vangažu iedzīvotāji. Tomēr, pasliktinoties valsts ekonomiskajam stāvoklim un palielinoties sociālajai spriedzei, aizvien vairāk  nākas saskarties arī ar pašu vangažnieku veiktajiem likumpārkāpumiem, ziņo policijas darbinieki un apsardzes dienests Vangažos.

Vangaži ir apdzīvota vieta Inčukalna novadā, kas izvietojusies blakus Rīgas–Veclaicenes šosejai, aptuveni 30 km attālumā no Rīgas. Vangaži izveidojušies 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē, kad netālu no tagadējās pilsētas teritorijas tika atklātas grants atradnes, pie kurām tika uzcelta asfaltbetona rūpnīca un strādnieku ciemats, kas 1992. gadā ieguva Vangažu pilsētas tiesības.

Pilsēta pēc savas uzbūves ir tipisks padomju rūpnieciskais ciemats ar daudzstāvu apbūvi. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, īpaši pēdējā desmitgadē salīdzinoši zemo cenu dēļ dzīvokļus Vangažos iegādājušies arī daudzi Rīgas iedzīvotāji, tomēr kopējais iedzīvotāju sastāvs, vērtējot pēc to ienākumu līmeņa, ir krietni demokrātiskāks nekā ekskluzīvajos Pierīgas ciematos.

Tomēr apsardzes pakalpojumi Vangažos ir vairāk pieprasīts pakalpojums uzņēmumu nekā privātpersonu vidū. Lielāko Vangažu uzņēmumu, piemēram, asfaltbetona rūpnīca „Binders”, kokapstrādes uzņēmums „Gaujas koks” un alus darītava „Brālis”,  uzņēmumu teritorijās esošo materiālo vērtību drošības nodrošināšanai tiek izmantoti apsardzes dienesta pakalpojumi Vangažos.  Apsardzes firmas Vangažos esošos ražošanas objektus aprīko ar visplašākā spektra drošības sistēmām, kā arī nodrošina, lai tajos ir fiziskās apsardze, signalizācija, video novērošana vai citas drošības sistēmas atbilstoši klienta prasībām un konsultācijām, ko sniedzis drošības dienests Vangažos.

Apsardzes pakalpojumi Vangažos ir pieprasīti arī no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju puses – praktiski visus veikalus, kafejnīcas, kā arī degvielas uzpildes staciju, bankas filiāli un pašvaldību iestādes – bibliotēku, kultūras namu, izglītības iestādes u.c. –, apsardzes firmas Vangažos aprīkojušas ar signalizācijas sistēmām. Savukārt atsevišķos objektos, piemēram, izglītības iestādēs, atrodas arī fiziskās apsardzes darbinieki, kas pārbauda iestādes apmeklētāju plūsmu un novērš nepiederošu personu iekļūšanu objektā.

apsardze-vangazosŅemot vērā, ka Inčukalnā dislocētā Inčukalna novada policijas darbinieku resursi ir nepietiekami, lai operatīvi un sekmīgi nodrošinātu kārtību visā novadā, savukārt Vangažu pilsētas iedzīvotāju skaits ir pārāk mazs, lai tajā būtu ekonomiski izdevīgi izveidot savu pašvaldības policijas dienestu, Vangažu pilsētas dome ir noslēgusi līgumu ar apsardzes firmas Mustangs Apsardze Vangažu filiāli par kārtības nodrošināšanu Vangažos. Apsardzes firma Mustangs Apsardze Vangažos veic jau iepriekš minēto pašvaldību institūciju telpu apsardzes funkcijas, kā arī nodrošina kārtību dažādos Vangažos notiekošajos masu pasākumos – koncertos, diskotēkās, kultūras, sporta un tūrisma pasākumos. Tāpat apsardzes firmas Mustangs Apsardze darbinieki Vangažos parasti ir tie, kas, ikdienā saņemot izsaukumu par iespējamajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, pirmie ierodas incidenta vietā, operatīvi novērš konflikta vai nozieguma tālāku attīstību un, ja nepieciešams, aiztur un pēc policijas ierašanās tai nodod iespējamos likumpārkāpējus.

Deleģējot kārtības nodrošināšanas funkcijas, Vangažu pilsētas dome ir nodrošinājusi, ka iespējamo sabiedriskās kārtības pārkāpumu gadījumā apsardzes firma Vangažos notikuma vietā ierodas uzreiz pēc izsaukuma saņemšanas, negaidot, kamēr no Inčukalna ieradīsies policijas patruļa. Un, kā rāda apsardzes firmas Vangažos novērojumi, kā arī policijas līdzšinējā pieredze, tieši rīcības operativitātei ir vislielākā nozīme tālākā likumpārkāpuma novēršanā.