LVRU

Apsardze Inčukalnā

Apsardze Inčukalnā ir pakalpojums, kurš atšķirībā no citiem Pierīgas ciematiem populārāks ir uzņēmumu nevis iedzīvotāju vidū. Tam par iemeslu ir Inčukalna salīdzinoši augstā ekonomiskā aktivitāte, kā arī ciemata atrašanās atstatus no maģistrālās šosejas Rīga–Veclaicene, kas iedzīvotājos rada lielāku drošības sajūtu nekā ciematos ar lielu transporta tranzīta plūsmu. Tomēr, palielinoties dažādām zādzībām vai vandāliska rakstura likumpārkāpumiem, mainās arī inčukalniešu attieksme pret drošību, unapsardzes dienesti Inčukalnā saņem aizvien vairāk pieprasījumus aprīkot arī iedzīvotāju mājokļus ar apsardzes sistēmām.

Inčukalns ir apdzīvota vieta, kas atrodas pie Rīgas–Valgas dzelzceļa līnijas starp Rīgu un Siguldu, apmēram 25 km attālumā no Rīgas un 3 km attālumā no Rīgas–Veclaicenes šosejas. Neraugoties uz labo ciema infrastruktūru, Inčukalns atšķirībā no citām Pierīgas apdzīvotajām vietām nav bijusi turīgu vai vidēji turīgu rīdzinieku pieprasītākā vieta. Tādējādi ciemā dominē nevis jaunu privātmāju apbūve, bet gan padomju laika privātmājas un 2–3 stāvu daudzdzīvokļu mājas. Tomēr, laika gaitā pieaugot Inčukalna iedzīvotāju materiālajām iespējām, arī šeit sastopama gan jaunuzceltu privātmāju, gan daudzdzīvokļu un rindu māju apbūve.

Ņemot vērā, ka visai ierasta prakse ir apsardzes risinājumus plānot māju projektēšanas stadijā, jaunbūvēto privātmāju īpašnieki ir galvenie apsardzes pakalpojumu izmantotāji. Lielākoties apsardzes firmas Inčukalnā esošajās privātmājās uzstāda tehniskās apsardzes sistēmas, pieprasījumam dominējot pults signalizācijas segmentā. Retos gadījumos apsardzes dienesti Inčukalnā saņem pieprasījumu pēc attālinātās video novērošanas sistēmu uzstādīšanas. Šādus apsardzes pakalpojumus Inčukalnā pārsvarā izvēlas materiāli nodrošinātākie namīpašnieki, kuriem uz ilgāku laiku sava māja jāatstāj bez uzraudzības.

apsardze-incukalnaDažus ciema teritorijā sastopamos rindu māju kompleksus pēc projekta attīstītāju pieprasījuma drošības firmas Inčukalnā aprīkojušas ar pults apsardzi, šādu pakalpojumu klientam saņemot kopā ar iegādāto dzīvokli. Nepieciešamības gadījumā, pēc atsevišķu klientu lūguma drošības dienesti Inčukalnā esošās rindu mājas nodrošina arī ar video monitoringu. Privātpersonu vidū fiziskās apsardzes pakalpojumi Inčukalnā nav izplatīti.

Kopš padomju laikiem ciemā dzīvojošo iedzīvotāju vidū drošības pakalpojumi Inčukalnā ir samērā maz pieprasīti. Tomēr, pieaugot noziedzībai un pakāpeniski izzūdot stereotipam par apsardzi kā dārgu un elitāru personu lokam pieejamu pakalpojumu, pieprasījumam pēc apsardzes pakalpojumiem ir tendence lēni, bet stabili pieaugt arī Inčukalna ilgdzīvotāju vidū. Līdzīgi kā citur, arī šajā – pirmiedzīvotāju kategorijā – apsardzes pakalpojumi Inčukalnā ir pieprasītāki privātmāju īpašnieku vidū, turklāt populārākie ir pults signalizācijas pakalpojumi.

Inčukalna teritorijā atrodas valsts nozīmes stratēģiskais objekts – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, no kuras ar gāzi tiek apgādāti visi Latvijas uzņēmumi un mājsaimniecības. Tādējādi ir būtiski ievērot visstingrākos drošības pasākumus, lai izvairītos no iespējamiem smagiem ekonomiskiem zaudējumiem, kas rastos ļaunprātīgu darbību rezultātā. Tāpēc krātuvē tiek nodrošināta visaugstākā līmeņa apsardze, objekta iežogoto teritoriju nepārtraukti apsekojot bruņotiem fiziskās apsardzes darbiniekiem, kā arī aprīkojot objektu ar video monitoringu, trauksmes signalizāciju un gāzes tehnoloģijām specifiskām drošības sistēmām.

signalizacija-incukalnaInčukalns atrodas dzelzceļa tuvumā, tādēļ ciemā un tā tuvumā ir salīdzinoši attīstīta ražošana, visvairāk dominē kokapstrādes un būvmateriālu izgatavošana. Atkarībā no ražošanas objekta teritorijas lieluma un tajā esošā materiālo vērtību daudzuma apsardzes firmas Inčukalnā tos aprīko ar piemērotākajām drošības sistēmām, aprīkojumā dominējot trauksmes signalizācijai un video novērošanai. Praktiski visos ražošanas objektosapsardzes dienesti Inčukalnā nodrošina arī fizisko apsardzi.

Inčukalna sabiedrisko objektu apsardze pārsvarā tiek nodrošināta ar trauksmes pogas vai signalizācijas palīdzību, lielākajos objektos – tādos kā Inčukalna sporta komplekss, Inčukalna novada dome vai Inčukalna pamatskola – dežūrē fiziskās apsardzes darbinieki vai darbojas videonovērošana. Apsardzes firmas Inčukalnāuzsver, ka mūsdienās ne tikai lielajās pilsētās, bet arī lauku apvidos būtiska ir fiziskās apsardzes klātbūtne izglītības iestādēs, kas ļauj ne tikai pasargāt bērnus no iespējamiem noziedzīgiem elementiem, bet arī novērst dažādus pašu bērnu radītus skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus.