LVRU

Apsardze Priedkalnē

Apsardze Priedkalnē, ņemot vērā vietas elitāro statusu un tās iedzīvotāju maksātspēju, ir pakalpojums, bez kura šodien neiztiek neviens Priedkalnes iedzīvotājs. Tādējādi Priedkalne ierindojas starp apdzīvotajām vietām ar vislielāko apsargāto privātīpašumu īpatsvaru Latvijā. Tā kā ciemats pilda tikai Rīgas guļamrajona funkcijas, tad privātpersonas jeb privātmāju iedzīvotāji ir tie, kuriem nepieciešami apsardzes pakalpojumi Priedkalnē. Lielākā daļa privātmāju ir aprīkotas ar jaunākajām un efektīvākajām drošības sistēmām, kuras uzstādījušas apsardzes firmasPriedkalnē.

Priedkalne kā ciemats ar lielu Latvijas bagātāko cilvēku koncentrāciju sāka veidoties deviņdesmitajos gados, kad tagadējā ciema teritorija izrādījās piemērotākā vieta bagāto Latvijas iedzīvotāju mājokļu būves ieceru realizācijai. Pateicoties savai izcilajai atrašanās vietai – Lielā Baltezera krastā, pāris kilometru attālumā no Rīgas robežas, taču tajā pašā laikā ar meža masīvu norobežota no lielajām transporta maģistrālēm –, Priedkalne arī šodien ir pieprasīta dzīves vieta personām, kuras vēlas iegādāties mājokli ekskluzīvā rajonā ārpus Rīgas.

Ņemot vērā ciemata iedzīvotāju materiālo statusu un īpašumu vērtību, apsardzes firmu pakalpojumi Priedkalnē vienmēr bijuši pieprasīti.  Praktiski visiem īpašumiem ir uzstādītas vairāku līmeņu drošības sistēmas Priedkalnē, jo šajā rajonā galvenokārt dzīvo uzņēmēji, kuru pārvaldībā ir vairāku miljonu bizness. Kā zināms, tieši šādu personu īpašumā ir daudz vērtīgu mantu, kuras parasti iekāro garnadži. Domājot par mājokļa drošību, priedkalniešiem nākas rēķināties ne tikai ar iespējamiem mantkārīga vai huligāniska rakstura nodarījumiem pret īpašumu, bet arī reāliem draudiem īpašnieka vai tā ģimenes locekļu drošībai. Lai samazinātu šādus draudus,apsardzes dienesti Priedkalnē gandrīz visās privātmājās nodrošina arī fizisko apsardzi. Apsardzes darbinieku uzdevumos ietilpst regulāra apmeklētāju plūsmas kontrole pie vārtiem un regulāra teritorijas apsekošana, nepieciešamības gadījumā aizturot vai kā citādi neitralizējot iespējamos ļaundarus. Īpašumos, kuriem ir nenorobežota piekļuve ezeram, apsardzes darbinieki veic arī nepārtrauktu piekrastes joslas apsardzi.

apsardze-priedkalneTā kā Priedkalnes īpašumiem raksturīgas lielas kvadratūras vairākstāvu privātmāju apbūve ar iežogotām lielām un grūti pārskatāmām pieguļošām teritorijām, kur pārskatāmību apgrūtina arī dažādas palīgbūves, izplatītākās tehniskās apsardzes sistēmas ir video monitorings pagalmos un pults signalizācija māju iekštelpās. Ņemot vērā, ka gandrīz katrā īpašumā dežūrē vairāki apsardzes darbinieki, drošības firmas Priedkalnē esošās mājas aprīkojušas ar lokālās video novērošanas sistēmām. Tādējādi apsardzes darbinieki Priedkalnē kamerās fiksētajam seko, atrodoties objekta teritorijā. Nereti drošības dienesti Priedkalnē tiek lūgti uzstādīt videonovērošanas kameras mājas iekštelpās, lai tajās fiksētu iespējamās nama apkalpojošā personāla – apkopēju, pavāru, auklīšu u.c. – veiktās negodprātīgās darbības pret nama saimnieku īpašumu. Attālinātās video novērošanas sistēmas pārsvarā izvēlas priedkalnieši, kuru mājas nav nodrošinātas ar fizisko apsardzi.

Tāpat pilnīgi visas privātmājas ir aprīkotas ar ugunsdrošības sensoriem. Mustangs Apsardze skaidro, ka tikpat svarīgi kā pasargāt savu īpašumu no noziedzniekiem ir pasargāt to arī no uguns radītā posta. Nereti zaudējumi, kurus nama īpašnieks cieš uguns dēļ ir daudz lielāki kā noziedznieku radītie. Tādēļ Mustangs Apsardze Priedkalnē dzīvojošajiem iesaka regulāri pārbaudīt, vai ugunsdrošības sistēmas funkcionē korekti un nelaimes gadījumā tās uzreiz dos signālu par draudiem, lai tos varētu iespējami ātrāk novērst.