LVRU

Apsardzes firmas darbinieki ik dienu aiztur vairākus desmitus sīko zādzību izdarītāju. Salīdzinoši biežāk tiek aizturēti arī lielāku pārkāpumu izdarītāji. Apsardzes firmas un to piedāvātie pakalpojumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu ikvienā uzņēmumā un mājsaimniecībā. Mustangs apsardze speciālisti stāsta, ka šī tendence ir ļoti jūtama ikdienas darbā. Klientu prasības aug un mēs kā apsardzes firma to vērtējam ļoti pozitīvi, mums ir iespēja straujāk attīstīties, uzlabojot uzņēmuma kopējo darbības sistēmu, kā arī katra apsardzes darbinieka individuālās prasmes un iemaņas.

Fiziskā apsardze publiskās vietās prasa īpašu apsardzes firmas speciālistu profesionālo kompetenci un pieredzi. Tā kā publiskās vietās apsardzes firmas speciālistiem bieži sanāk kontaktēties ar daudz un dažādiem cilvēkiem, tad drošības speciālistiem ir jābūt īpaši sagatavotiem komunikācijai gan ar uzņēmuma klientiem un sadarbības partneriem, gan kāda publiska pasākuma dalībniekiem. Par fiziskās apsardzes speciālistu kompetenci personīgi jāpārliecinās uzņēmumam, kurš to pasūta jeb algo to.

Apsardzes pakalpojumi šodien vairs nav nekas ārkārtējs, tieši pretēji – apsardzes pakalpojumi ir nepieciešamība, lai nodrošinātu drošību jūsu īpašumā. Gan uzņēmēji, gan privātpersonas vairs neaprobežojas ar apdrošināšanas polises iegādi.  Mustangs apsardze speciālisti uzsver, ka apsargātās teritorijās zādzības nenotiek daudz retāk. Tas ir pietiekams arguments, lai turpinātu vai sāktu izmantot apsardzes firmas pakalpojumus.

Apsardze tirdzniecības vietās kļūst arvien nozīmīgāka ikvienam uzņēmējam. Statistikas dati un pētījumi pierāda, ka zādzību skaits tirdzniecības vietās aizvien pieaug. Baltijas valstu uzņēmēju zaudējumi veidoja 1,44% no kopējā apgrozījuma, t.i., tie bija par 0,09% augstāki nekā aizvadītajā gadā. 2008. gadā Baltijas valstīs zaudējumi bija vismazākie Eiropā (-4,9%), liecina  «New Vision Baltija» Tirdzniecības departamenta apkopotie dati. Tādēļ uzņēmējiem jāsāk domāt par efektīvākiem apsardzes risinājumiem kā līdz šim.

Uzņēmuma likvidācija vai reorganizācija bieži vien ir daudz sarežģītāks process kā tā reģistrācija. Uzņēmuma likvidācija var notikt labprātīgi vai piespiedu kārtā jeb ar tiesas spriedumu un likvidācijas process katrā no gadījumiem var stipri atšķirties. Lai uzņēmuma likvidācija noritētu iespējami ātri un likumā paredzētajā kārtībā bieži tiek piesaistīts profesionāls jurists, kurš konsultē uzņēmuma akcionārus par juridisko jautājumu sakārtošanu.