LVRU

Ne vienmēr zādzības ar apsardzes pakalpojumiem nodrošinātos vai nenodrošinātos objektos tiek realizētas to personāla prombūtnes laikā. Apsardzes firmas savā praksē lielāko daļu fiksēto zādzību gadījumu sastāda sīkas zādzības no veikaliem, degvielas uzpildes stacijām un citām tirdzniecības vietām to darba laikos, klātesot un bieži arī noziegumu pamanot veikala pārdevējam. Nereti ir arī dažādi laupīšanas gadījumi no veikalu kasēm, pārdevējiem piedraudot ar ieroci, kā arī dažādi huligāniska rakstura sabiedriskās kārtības traucējumi. Lai šādos gadījumos nekavējoties saņemtu palīdzību no apsardzes dienesta, šādus objektus apsardzes firmas piedāvā aprīkot ar trauksmes pogu.

Video monitorings ir attālināta objektu novērošana. Parasti video novērošana jeb video monitorings tiek uzticēts apsardzes dienestam. Video monitorings tiek veikts ar centralizētas video novērošanas pults palīdzību. Signāls no novērojamā objekta uz video novērošanas pulti tiek nodots ar vadu vai bezvadu interneta sistēmas starpniecību. Video monitorings tiek izmantots, lai konstatētu nozieguma mēģinājumu un novērstu to vēl pirms tā izdarīšanas vai izmantotu iegūtos video materiālus izdarīta nozieguma izmeklēšanā.

Video novērošanas sistēmas efektivitāte ir atkarīga no diviem galvenajiem nosacījumiem – video novērošanas kameras novietojuma un pašas video kameras kvalitātes. Videonovērošanas kameras objektā ir jānovieto tā, lai novērojamais objekts vai objekti būtu labi pārredzami. Tāpat ir jāizvēlas arī kvalitatīva videonovērošanas sistēma, lai iegūtais attēls būtu iespējami augstākas izšķirtspējas un nepieciešamības gadījumā tajā būtu iespējams identificēt nianses.

Dzīvojot privātmājā, nereti nākas sastapties ar drošības jautājumu. Parasti par drošību tiek domāts brīžos, kad dzirdam, ka netālā kaimiņa māja ir aplaupīta vai kāda paziņas īpašumam ir nodarīti zaudējumi. Ģimenes un īpašuma drošība ir vieni no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai mēs savās ikdienas gaidās justos brīvi. Ir vairāki veidi kā nodrošināt drošību īpašumā, tomēr visefektīvākais izmaksu un tehnisko risinājumu ziņā ir signalizācija.

Šobrīd īpaši liels ir sīko zādzību skaits. Pēdējā laikā mediji bieži ziņo par automašīnu spoguļu zādzību skaita strauju pieaugumu. Parasti šādi noziegumi tiek veikti teritorijā bez apsardzes. Šāda veida noziegumus reti kad izdara profesionāli zagļi, tādēļ profesionāla apsardze var garantēt pilnīgu jūsu auto drošību. Efektīvas apsardzes risinājumi ir atšķirīgi, ja auto īpašnieks dzīvo privātmājā vai daudzdzīvokļu namā, tomēr efektīvus risinājumus atrast var vienmēr, stāsta Mustangs apsardze drošības speciālisti.