LVRU

Apsardze Mālpilī

Apsardze Mālpilī, ciemam esot vienai no Rīgai attālākajām un savrup no lielajām transporta maģistrālēm esošajām apdzīvotajām vietām Rīgas rajonā, nav tik pieprasīti kā tuvākajos Pierīgas ciematos. Tomēr arī pēdējā laikā dažādas zādzības un ielaušanās nereti notiek dažu latu vai sīku sadzīves priekšmetu dēļ, tāpēc apsardzes dienestu pakalpojumi Mālpilī pēdējos gados ir kļuvuši aizvien pieprasītāki gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu, gan sabiedrisko iestāžu vidū.

Mālpils ir apdzīvota vieta Mālpils novadā Rīgas rajona austrumu daļā aptuveni 20 km attālumā uz dienvidiem no Siguldas. Attālās vietas dēļ ciems tikpat kā nepilda Rīgas guļamrajona funkcijas un, kaut arī daļa no aptuveni 2000  mālpilniekiem katru dienu dodas uz darbu Siguldā vai pat 70 km attālo Rīgu, ciems funkcionē kā pastāvīga ekonomiska vienība.

apsardze-malpiliLīdzīgi kā citviet, apsardzes pakalpojumi Mālpilī ir pieprasītāki starp ražojošajiem uzņēmumiem. Drošības dienesti Mālpilī un to piedāvātie pakalpojumi ir nepieciešami arī lielākajam ražošanas uzņēmumam SIA „Mālpils piensaimnieks”, pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzējam „SIA Norma K”, kā arī vairākiem nelieliem kokapstrādes uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. Diemžēl, kopš 2009.gada nogales apsardzes pakalpojumi Mālpilī vairs nav nepieciešami līdz tam ar 300 strādājošajiem lielākajam Mālpils uzņēmumam – koka dizaina mēbeļu ražotājiem SIA „Laiko”, kuru pēc ilgstošiem strīdiem ar kreditoru, tiesa atzina par maksātnespējīgu.

Daudzu ražošanas uzņēmumu apgrozījums ir pārāk mazs, lai drošības firmas Mālpilī tajos uzstādītu dārgas un komplicētas apsardzes sistēmas, tāpēc lielākā daļa Mālpils uzņēmumu dod priekšroku objektu aprīkošanai ar signalizāciju vai fiziskajai apsardzei; retāk apsardzes firmas Mālpilī esošajos uzņēmumos uzstāda arī videonovērošanas kameras.

Mālpils sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū būtiski ir izvēlēties pēc iespējas efektīvākus apsardzes pakalpojumus par iespējami zemākām cenām, tāpēc veikalu, kafejnīcu, viesu namu, frizētavu, kultūras nama, sporta kompleksa, bibliotēkas un citu publisko iestāžu drošību apsardzes dienesti Mālpilī nodrošina, aprīkojot iestāžu ēkas ar trauksmes signalizāciju vai pults signalizāciju. Lai izvairītos no nepatīkamiem incidentiem publisko iestāžu darba laikos, apsardzes dienesti Mālpilīvairākos objektos nodrošina  fiziskās apsardzes pakalpojumus, vēl vairāki objekti ir aprīkoti ar trauksmes pogu. Atsevišķos objektos, tādos kā Mālpils muiža vai nesen uzceltais Mālpils sporta komplekss, apsardzes firmas ir uzstādījušas arī attālinātās novērošanas video apsardzi.

Būtiska loma apsardzes dienestiem Mālpilī ir sabiedriskās drošības nodrošināšana dažādu publisku pasākumu, pārsvarā diskotēku, koncertu, zaļumbaļļu un citu saviesīgu pasākumu laikā, kuros apsardzes darbiniekiem nereti nākas izšķirt fiziskus konfliktus, kā arī aizturēt un Mālpils policijai nodot pārlieku iereibušus pasākumu apmeklētājus, kas veikuši huligāniskas darbības vai apdraudējuši citu pasākuma apmeklētāju drošību.

No iedzīvotāju vidus apsardzes pakalpojumus Mālpilī savu mājokļu drošības nodrošināšanai izmanto samērā neliels skaits Mālpils iedzīvotāju. Apsardzes firmas Mālpilīlielākajai daļa iedzīvotāju ar augstākiem ienākumiem privātmājās ir uzstādījušas signalizāciju. Videonovērošana un fiziskās apsardzes pakalpojumi Mālpilī privātpersonu vidū nav izplatīti.

Mustangs apsardze Mālpilī šobrīd nodrošina apsardzes pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem, kā arī ir uzstādījusi signalizācijas sistēmas vairākām privātpersonām.