LVRU

Apsardzes firmas darbinieki ik dienu aiztur vairākus desmitus sīko zādzību izdarītāju. Salīdzinoši biežāk tiek aizturēti arī lielāku pārkāpumu izdarītāji. Apsardzes firmas un to piedāvātie pakalpojumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu ikvienā uzņēmumā un mājsaimniecībā. Mustangs apsardze speciālisti stāsta, ka šī tendence ir ļoti jūtama ikdienas darbā. Klientu prasības aug un mēs kā apsardzes firma to vērtējam ļoti pozitīvi, mums ir iespēja straujāk attīstīties, uzlabojot uzņēmuma kopējo darbības sistēmu, kā arī katra apsardzes darbinieka individuālās prasmes un iemaņas.

Parasti uzņēmumi apsardzes firmu piedāvātos pakalpojumus izmanto kā ārpakalpojumu. Praktiski neviens uzņēmums nepieņem darbā apsardzes darbinieku pastāvīgā amatā. Tas tā ir tādēļ, ka apsardzes firmas darbiniekiem ir nepieciešama īpaša profesionālā sagatavotība – gan fiziskā, gan emocionālā un prasme atbilstoši reaģēt un rīkoties katrā situācijā. Tieši šo iemeslu dēļ katram apsardzes firmas darbiniekam ir jāiziet īpašas valsts likumdošanā noteiktas apmācības. Pēc apmācību beigām jaunais apsardzes speciālists iegūst sertifikātu, kurš ir derīgs noteiktam periodam, pēc kura beigām viņam tas ir jāatjauno, lai varētu turpināt darbu šajā nozarē. 

Apsardzes firmas

Mustangs apsardze drošības speciālisti stāsta, ka uzņēmumā populārākais pakalpojums ir fiziskā apsardze. Šis pakalpojumu pārsvarā izmanto uzņēmumi papildus kādai citai drošības sistēmai, piemēram, tādām drošības sistēmām kā video monitorings, video novērošana un signalizācija.

Privātpersonas fiziskās apsardzes pakalpojumus izmanto daudz retāk. Parasti fiziskā apsardze tiek izmantota kā pagaidu risinājums, piemēram, jaunuzbūvētā mājā vai kādā citā objektā, kur plānots uzstādīt pastāvīgu drošības sistēmu. 

Apsardzes firmas Mustangs apsardze vadība rūpīgi veic darbinieku atlasi, jo, nodrošinot apsardzi kādā objektā, uzņēmums un tā darbinieki par to uzņemas atbildību. Līdz ar to ārkārtīgi svarīga ir uzticēšanās un pārliecība par katra darbinieka kompetenci un profesionālajām spējām.

Apsardzes firmas Mustangs apsardze darbinieki vairāku gadu laikā ir pārliecinājušies par to, ka katram klientam ir nepieciešama individuāla pieeja un individuāli risinājumi. „Sākot strādāt ar mēs investējam mūsu sadarbībā, lai tā veiksmīgi turpinātos vairāku gadu garumā”, stāsta apsardzes firmas vadītājs, „tādēļ Mustangs apsardze biznesa pamatā ir individuāla pieeja katram klientam”.