LVRU

Fiziskā apsardze publiskās vietās prasa īpašu apsardzes firmas speciālistu profesionālo kompetenci un pieredzi. Tā kā publiskās vietās apsardzes firmas speciālistiem bieži sanāk kontaktēties ar daudz un dažādiem cilvēkiem, tad drošības speciālistiem ir jābūt īpaši sagatavotiem komunikācijai gan ar uzņēmuma klientiem un sadarbības partneriem, gan kāda publiska pasākuma dalībniekiem. Par fiziskās apsardzes speciālistu kompetenci personīgi jāpārliecinās uzņēmumam, kurš to pasūta jeb algo to.

Mustangs apsardze drošības speciālisti šo skaidro, ka, apsardzes speciālistu izvēlei arī var būt liela nozīme uzņēmuma tēla veidošanā. Piemēram, kāds uzņēmums vēlas organizēt klientu pasākumu, kuram nepieciešama apsardze. Ja pasākums tiks organizēts kādā slēgtā teritorijā, tad iespējams, ka viens no pirmajiem, kas klientus sagaidīs būs tieši apsardzes speciālists. Fiziskās apsardzes speciālistam jārada par sevi tāds priekšstats, ka atrasties šajā pasākumā ir droši, ka viņš ir laipns, atsaucīgs un gatavs palīdzēt jebkurā situācijā un savus pienākumus šajā pasākumā viņš pilda uzņemoties pilnu atbildību.

Fiziskā apsardze ir neaizstājama publisko pasākumu sastāvdaļa. Arī pasākuma organizatoriem no savas puses ir jāizpilda vairākas prasības, lai apsardzes darbinieki savus pienākumus varētu apzinīgi pildīt. Nevar vienkārši likt fiziskās apsardzes speciālistam atrasties viņa postenī neko īpaši nepaskaidrojot. Pirms katra publiskā pasākuma visi fiziskās apsardzes darbinieki ir jāinformē par:

  • Publiskā pasākuma norises gaitu;
  • Pasākuma plānu;
  • Pasākuma mērķauditoriju un riskiem, kas ar to saistīti;
  • Specifiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar šo pasākumu un jāsniedz iespējamie risinājumi to novēršanai;
  • Informācijas vai izziņas vietām, ja pasākuma apmeklētājiem rodas kādi jautājumi
  • Un citām tieši šim pasākumam raksturīgām lietām.

Precīza informācija, ko būs saņēmis fiziskās apsardzes darbinieks ļaus jūsu uzņēmumam kā pasākuma organizatoram izskatīties profesionāli pasākuma viesu un potenciālo klientu acīs.

Fiziskā apsardze

Mustangs apsardze firmas fiziskās apsardzes pakalpojumi tiek organizēti ļoti profesionāli, jo ikviens apsardzes darbinieks ir īpaši apmācīts. Mustangs apsardze fiziskās apsardzes pakalpojumu cena publiskos pasākumos ir sākot no 3 latiem stundā. Kopējās izmaksas par fiziskās apsardzes nodrošināšanu kādā publiskā pasākumā ir atkarīgas no pasākuma garuma, plānotā viesu skaita, iesaistīto apsardzes darbinieku skaita un pasākuma riska līmeņa.

Uzziniet vairāk par Mustangs apsardze piedāvātajiem pakalpojumiem. Sazinieties ar mūsu drošības speciālistiem, lai iegūtu atbildes arī uz citiem ar drošību saistītiem jautājumiem.