LVRU

Apsardze juridiskām personām

Apsardzes firmas Mustangs Apsardze speciālisti sniegs Jums nepieciešamo konsultāciju apsardzes signalizācijas uzstādīšanā, video novērošanas kameru un videomonitoringa sistēmas izveidē un uzstādīšanā, caurlaides sistēmas izveidē un kontrolē, fiziskās apsardzes posteņa uzstādīšanā un citos apsardzes un juridiskajos jautājumos, kuri ir vitāli nepieciešami Jūsu komercdarbības veiksmīgai attīstībai un drošai eksistencei.

Pasākumu komplekss, kuru Mustangs Apsardze veic apsargājot ofisa, biroja telpas ir izveidots balstoties uz ilggadējo darba pieredzi un izslēdz jebkādas varbūtības.

Ražošanas telpu apsardze prasa no apsardzes firmas darbiniekiem paaugstinātu uzmanību caurlaides sistēmas kontrolei, ražotās produkcijas un izejošo kravu pārbaudei.

Noliktavu profesionālā apsardze nodrošina ne tikai ielaušanās mēģinājumu novēršanu,bet. apsardzes firmas darbinieki veic regulāru apsargājamās ēkas apskati un tai piegulošās teritorijas patrulēšanu.

Veikalu apsardzē plaši tiek izmantota video novērošana un video monitorings, kas izslēdz materiālo vērtību un kravu iznešanas (izvešanas) iespēju.

Apsardze kafejnīcām, bāriem un citām līdzīga profila iestādēm ir nepieciešama, lai nodrošinātu iestādes nepārtrauktu darbīgu, materiālo vērtību un preču saglabāšanai, kā arī sabiedriskās kārtības uzturēšanai, kurai tiek pievērsta pastiprināta apsardzes firmas darbinieku uzmanība.