LVRU

Ne vienmēr zādzības ar apsardzes pakalpojumiem nodrošinātos vai nenodrošinātos objektos tiek realizētas to personāla prombūtnes laikā. Apsardzes firmas savā praksē lielāko daļu fiksēto zādzību gadījumu sastāda sīkas zādzības no veikaliem, degvielas uzpildes stacijām un citām tirdzniecības vietām to darba laikos, klātesot un bieži arī noziegumu pamanot veikala pārdevējam. Nereti ir arī dažādi laupīšanas gadījumi no veikalu kasēm, pārdevējiem piedraudot ar ieroci, kā arī dažādi huligāniska rakstura sabiedriskās kārtības traucējumi. Lai šādos gadījumos nekavējoties saņemtu palīdzību no apsardzes dienesta, šādus objektus apsardzes firmas piedāvā aprīkot ar trauksmes pogu.

Trauksmes poga ir signalizācijas sistēma, ar kuras palīdzību darbinieks signalizē apsardzes darbiniekiem par pamanītām objektā notiekošām nelikumīgām darbībām. Nospiežot trauksmes pogu, trauksmes signāls nonāk vai nu pie objektā dežurējošā apsardzes darbinieka vai arī tiek nosūtīts uz apsardzes firmas centrālo pults staciju, no kurienes uz objektu nekavējoties tiek nosūtīta ātrās reaģēšanas grupa. 

Ar trauksmes pogām parasti tiek aprīkoti: bāri, restorāni, kafejnīcas, viesnīcas, naktsklubi, veikali, bankas un citas kredītiestādes, lombardi u.c..

Nelieli veikali un kioski. Lielveikalos, kur ir plašas un grūti pārskatāmas telpas, apsardzes dienesti parasti situācijai veikalā seko līdzi arī videonovērošanas kameras, savukārt mazos veikaliņos preču sortiments parasti ir izvietots vai nu aiz letes, vai arī pārdevējam ir viegli pārskatāms, tāpēc zādzību gadījumus parasti pamana pārdevējs pats. Nereti ir laupīšanas gadījumi, pārdevēju fiziski neitralizējot vai tam piedraudot ar ieroci, nolūkā aplaupīt veikala kasi vai piesavināties vērtīgākās veikala preces. Trauksmes pogas savlaicīga pielietošana apsardzes darbiniekiem nereti ir ļāvusi pārsteigt ļaundarus nozieguma vietā un tos likumā paredzētajā kārtībā nogādāt tiesībsargājošajām instancēm. 

Degvielas uzpildes stacijas. Degvielas uzpildes staciju darbinieki, līdzīgi kā mazo veikalu pārdevēji, ir pakļauti laupīšanas riskam no kases, īpaši mūsdienās, kad degvielas uzpildes stacijas darbinieks vairs neslēpjas no klientiem un potenciālajiem ļaundariem aiz restota lodziņa. Tāpat degvielas uzpildes staciju darbiniekiem regulāri nākas piefiksēt dažādu sīkumu zādzības no benzīntanka veikaliņa, kā arī gadījumus, kad klients aizbrauc, nesamaksājis par uzpildīto degvielu. Ar trauksmes pogas palīdzību izsaucot apsardzes darbiniekus pastāv liela varbūtība, ka ļaundari tiks aizturēti nozieguma vietā vai netālu no tās, īpaši, ja degvielas uzpildes stacijas darbinieki vai video novērošanas kameras būs piefiksējušas ļaundaru ārējās pazīmes un automašīnas numuru. 

Bāri, restorāni un kafejnīcas. Sabiedriskās ēdināšanas iestāžu apkalpojošajam personālam pastāv pastiprināts risks kontaktēties ar personām alkohola reibumā, kuru uzvedība nereti mēdz būt neprognozējama. Trauksmes poga bāros, restorānos un kafejnīcās tiek izmantota, lai izsauktu apsardzes darbiniekus gadījumos, kad objekta telpās notiek fiziski konflikti apmeklētāju starpā, apmeklētāji atsakās samaksāt rēķinu, tiek nodarīts kaitējums iestādes inventāram vai arī aplaupīšanas gadījumu laikā. 

Drošības sistēmas klientu apkalpošanas vietāsKredītiestādes, kases, lombardi, spēļu zāles. Neskatoties uz regulāru inkasāciju, šādu iestāžu kasēs regulāri apgrozās liels skaidras naudas daudzums, kas tās padara par iekārojamu mērķi laupītāju vidū. Īpaši liels aplaupīšanas risks pastāv spēļu zālēm, kurās nav ierīkotas tik dzelžainas drošības sistēmas kā kredītiestādēs un kurās atsevišķu azarta varā nokļuvušu apmeklētāju uzvedība var kļūt neprognozējama. 

Trauksmes pogas var būt pieejamas ne tikai personālam, bet arī apmeklētājiem, kuru ērtībām publiskas iestādes uzstāda trauksmes pogu apsardzes dienestu izsaukšanai gadījumiem, kad konkrētajā objektā notiek apdraudējums apmeklētāju drošībai. Apmeklētājiem paredzētajai trauksmes pogai vajadzētu atrasties labi saskatāmā vietā, tomēr tā nedrīkst būt pārāk viegli aktivizējama, lai ar vieglprātīgu personu veiktiem viltus izsaukumiem nemaldinātu apsardzes firmas darbiniekus. Apsardzes firma Mustangs Apsardze iesaka šādiem gadījumiem izmantot konvencionālās trauksmes pogas ar netiešu darbību, kur pirms pogas aktivizēšanas ir jāsaplēš pogu sargājošais stikls. 

Uzstādot darbiniekiem paredzēto trauksmes pogu, jāņem vērā, ka tā nedrīkst atrasties ļaundara redzeslokā, tai jābūt objekta darbiniekam ērti pieejamā vietā un, ņemot vērā, ka trauksmes pogas aktivizēšanas brīdī darbiniekam var pastāvēt reāli dzīvības draudi, ir būtiski, lai apsardzes dienests ar trauksmes pogas palīdzību tiktu izsaukts pēc iespējas neuzkrītošāk. Tajā pašā laikā trauksmes poga nedrīkst būt darbiniekam par traucēkli pildīt ikdienišķos darba pienākumus, un tai vajadzētu būt pasargātai no nejaušas tās aktivizēšanas, kas izsauktu uz objektu apsardzes darbiniekus bez pamatota iemesla. Parasti apsardzes firmu speciālisti trauksmes pogu iesaka uzstādīt zemāk par jostas līmeni, kur ļaundara skatu parasti aizsedz lete. Tā kā laupīšanas gadījumos noziedznieki visvairāk uzmanības pievērš darbinieku roku kustībām, visērtāk un neuzkrītošāk ir trauksmes pogu aktivizēt ar kājas palīdzību, tomēr nereti efektīvāki ir citi, to skaitā pavisam netradicionāli risinājumi, no kuriem piemērotāko pēc objekta apsekošanas un klienta vēlmju uzklausīšanas ieteiks apsardzes firmas Mustangs Apsardze speciālisti.