LVRU

Video monitorings ir attālināta objektu novērošana. Parasti video novērošana jeb video monitorings tiek uzticēts apsardzes dienestam. Video monitorings tiek veikts ar centralizētas video novērošanas pults palīdzību. Signāls no novērojamā objekta uz video novērošanas pulti tiek nodots ar vadu vai bezvadu interneta sistēmas starpniecību. Video monitorings tiek izmantots, lai konstatētu nozieguma mēģinājumu un novērstu to vēl pirms tā izdarīšanas vai izmantotu iegūtos video materiālus izdarīta nozieguma izmeklēšanā.

Bez šaubām videomonitoringsdrošības sistēma ir daudz efektīvāka, ja to izmanto paralēli tādām drošības sistēmām kā signalizācija, fiziskā apsardze, tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācija. 

Video monitoringsVideo monitorings ļoti plaši tiek izmantots ārpus Latvijas. Piemēram, Londonā publiskās vietās ir uzstādītas ļoti daudzas videonovērošanas kameras. Tādējādi video monitorings ir svarīga drošības sistēma, ko izmanto ne kārtības uzturēšanai privātā sektorā, bet arī publiskās vietās. 

Videonovērošanas kameru klātbūtne un video monitorings publiskās vietās rada iedzīvotājos lielāku drošības sajūtu, kā arī samazina paveikto noziegumu skaitu. Pateicoties video monitoringam Londonā ir atklāts liels skaits izdarīto noziegumu. 

Arī Latvijā pagājušā gada nogalē Vecrīgā un tās apkārtnē tika uzstādītas 24 jaunas video novērošanas kameras. Kopā Rīgā šobrīd jau darbojas vairāk kā 40 video novērošanas kameras. Arī Latvijā ir līdzīga tendence – pateicoties uzstādītajām video novērošanas kamerām tiek atklāts liels skaits likumpārkāpumu. Iespējams, pateicoties tieši videomonitoringam, konstatēto likumpārkāpumu skaits iepriekšējā gadā ir ievērojami samazinājies.

Video-monitoringa pultsKā informē Rīgas Pašvaldības policija, pateicoties videonovērošanas sistēmām un video monitoringam, pašvaldības policijas darbinieki Rīgā 2007.gadā ir fiksējuši 2390 likumpārkāpumus, 2008.gadā - 2984 likumpārkāpumus, bet 2009. gada pirmajos desmit mēnešos vairs tikai 1463 likumpārkāpumus. Video novērošanas centra ierakstu materiāli tiek izmantoti arī noziegumu izmeklēšanā un dienesta pārbaužu veikšanā. 

Līdzīgam rezultātam ir jābūt, ja video monitorings tiek izmantots privāta uzņēmuma vajadzībām. Lielos uzņēmumos vajadzētu samazināties ne tikai klientu, bet arī pašu darbinieku, piegādātāju un sadarbības partneru izdarīto pārkāpumu skaitam. Tāpat vajadzētu uzlaboties darbinieku darba stilam un produktivitātei. 

Mustangs apsardze speciālisti uzsver, ka video monitorings jebkurā uzņēmumā ilgtermiņā vienmēr atmaksājas. Video monitoringa izmaksas mēnesī nav lielas – sākot ar 20 latiem par vienu novērojamo kameru. Sazinieties ar Mustangs apsardze speciālistiem, lai uzzinātu precīzāk par video monitoringa iespējām un izmaksām jūs interesējoša objektā.