LVRU

Mustangs apsardze speciālisti stāsta, ka signalizācijas uzstādīšana kļūst arvien pieprasītāks pakalpojums gan privātpersonu, gan uzņēmumu vidū. Aizvien pieaugot noziegumu skaitam cilvēki sāk apzināties signalizācijas nozīmi gan privātmājās un dzīvokļos, gan uzņēmumu birojos un citās telpās. Signalizācijas uzstādīšana un uzturēšana neizmaksā daudz, salīdzinoši ar to drošību un miera sajūtu, ko tā nodrošina ikdienā.

Eiropas un Latvijas likumdošana nosaka, ka sabiedriskās ēkās un tirdzniecības vietās obligāti nepieciešama ugunsdrošības signalizācija un trauksmes izziņošanas sistēma. Trauksmes izziņošanas sistēma jeb trauksmes poga tiek izmantota, lai izsauktu palīdzību, piemēram, benzīntankos, veikalos, kafejnīcās u. tml. Lai šāda sistēma funkcionēta ir nepieciešams drošinātājs, transformators, trauksmes poga, barošanas bloks, raidītājs, kas nodod signālu uz apsardzes posteni. Trauksmi izziņo persona, kuras rīcībā ir tā sauktā trauksmes poga. Parasti tā atrodas tādā vietā, lai nepieciešamības gadījumā, tā būtu viegli pieejama kādam no uzņēmuma darbiniekiem. Parasti uzņēmuma darbinieki no apsardzes firmas darbinieku puses tiek apmācīti neuzkrītoši izziņot trauksmi, ja trauksmes situācijas cēlonis ir kāda trešā persona. Tādējādi šī persona netiks lieki uztraukta un būs lielākas iespējas, ka situācija tiks atrisināta veiksmīgi. 

SignalizācijaSignalizācija, savukārt, brīdinās par nepiederošu personu iekļūšanu privātīpašumā, lai apsardzes firmas darbinieki varētu reaģēt, aizturēt pārkāpēju un nodot to varas iestādēm, lai noskaidrotu tā personību un rīcības motīvus. 

Signalizācijadrošības sistēma minimālajā aprīkojuma variantā, kurā tiek uzstādīts viens sensors sastāv no kontroles paneļa, drošinātāja, transformatora, akumulatora, sensora, kurš reaģē uz kustībām, piemēram, kustību sensora pie logu vai durvju atvēršanas, kā arī raidītāja, lai tas nodotu signālu par objekta stāvokli, jeb statusu uz apsardzes posteni. 

Privātīpašumā iespējams uzstādīt signalizācijas sistēmas, kuras ierīkošana izmaksās sākot no 12 latiem un brīdinās par ļaundaru iekļūšanu īpašumā ar signāla skaņas palīdzību, līdz pat tādām drošības sistēmām, kuru uzraudzību veic profesionāla apsardzes firma, kas operatīvi reaģēs uz briesmu signālu. 

Signalizācijas uzstādīšanaSignalizācijas uzstādīšana dzīvoklī vai privātmājā parasti sākas ar klientu vēlmju uzklausīšanu, tad apsardzes firmas Mustangs speciālistiem ir jāizpēta un jānovērtē objekts, kurā plānots ierīkot signalizācijas sistēmu. Ja objektā nesen kā veikti remontdarbi, tad parasti tiek izvēlēts tāds signalizācijas sistēmas risinājums, kas nebojātu esošo dizainu, proti, bezvadu signalizācija vai sistēma tiek uzstādīta tā, lai kabeļi būtu iespējami nepamanāmāki un nebojātu esošo interjeru. Tomēr Mustangs apsardze speciālisti iesaka signalizācijas sistēmas plānot un uzstādīt pirms remontdarbu veikšanas īpašumā.  Pēc vietas apskates, tiek veidotas skices un precīzi aprēķinātas visas signalizācijas sistēmas uzstādīšanas  kopējās izmaksas. Tad notiek darbu un izmaksu saskaņošana ar klientu un vienošanās par piemērotu laiku sistēmas uzstādīšanai. Pēc signalizācijas sistēmas uzstādīšanas, Mustangs apsardze speciālisti rūpīgi pārbauda, vai tā funkcionē korekti un tad iepazīstina klientu ar sistēmas izmantošanas iespējām. 

Lai uzzinātu par signalizācijas sistēmas uzstādīšanas izmaksām Jums interesējošā objektā, lūdzu, sazinieties ar Mustangs apsardze drošības speciālistiem.