LVRU

Ražošanas telpu apsardze

Profesionālu apsardzi Jūsu uzņēmuma ražošanas telpās nodrošinās „Mustangs Apsardze” drošības speciālisti , sākot no konsultācijām drošības jautājumos, beidzot ar drošības sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu. Ražošanas telpu apsardze prasa no apsardzes firmas darbiniekiem paaugstinātu uzmanību caurlaides sistēmas kontrolei, ražotās produkcijas un izejošo kravu pārbaudei.

„Mustangs Apsardze” speciālisti izstrādās kompleksu, efektīvu un ekonomiski izdevīgu risinājumu, kas piemērots tieši Jūsu ražošanas telpu drošībai.

Pamatuzdevumi : 

 • Caurlaides sistēmas izveide un kontrole personāla un kravu kustībai;
 • Trešo personu nesankcionētās pieejas likvidēšana;
 • Uzņēmuma produkcijas un mantas drošības nodrošināšana;
 • Teritorijas perimetra patrulēšana;
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana teritorijā;
 • Objekta video monitorings 24 stundas diennaktī.

„Mustangs Apsardze” piedāvā šādus risinājumus drošībai Jūsu ražotnē.

 • Signalizācija – ražošanas teritorijas un telpu drošība visu diennakti. Signalizāciju iespējams uzstādīt un aktivizēt arī atsevišķās zonās, lai telpas, kurās netiek veiktas nekādas darbības, vienmēr būtu drošībā, piemēram, telpas ar izejmateriāliem vai gatavo produkciju.
 • Tehniskā apsardze jeb pults apsardze – nepieciešama visās ražošanas telpās. Tā kā ražošanas telpas parasti atrodas attālu no dažādu dienestu posteņiem, tad trauksmes situācijā nepieciešams, lai reaģē tieši profesionāls drošības dienests, palīdzot iespējami ātri novērst visas potenciāli negatīvās sekas. Ugunsdrošības sistēma – nepārtrauktai darbinieku un ražošanas telpās novietoto mantu drošībai. Tā kā no ugunsdrošības viedokļa ražošanas telpas ietilpst augsta riska kategorijā, tad „Mustangs Apsardze” piedāvā īpaši kvalitatīvas un precīzas ugunsdrošības sistēmas, kas piemērotas tieši ražošanas telpām.
 • Citi sensori – gāzes, ūdens u. c. sensori, kas brīdina par bīstamību telpās. Atkarībā no ražotnes veida un tajā izmantoto gāzu vai citu bīstamo vielu tipa „Mustangs Apsardze” uzstāda atbilstošus sensorus.
 • Videonovērošanas sistēmas un videomonitorings – darbinieku un apmeklētāju kontrolei un videoierakstu pārskatīšanai nepieciešamības gadījumā. Iespējama videonovērošanas sistēma tieši ražošanas telpās vai attālināti apsardzes dienesta videomonitoringa postenī.
 • Fiziskā apsardze – piemērota ražotnēs, kurās ir liela apmeklētāju, piegādātāju un klientu kustība. Fiziskās apsardzes darbinieks kontrolē visas personas, kas iekļūst ražotnē, pārbaudot, kādas preces tiek ievestas teritorijā un kādas izvestas no tās. Tāpat fiziskās apsardzes darbinieks veic regulāras apgaitas visā ražotnes teritorijā.

„Mustangs Apsardze” speciālisti piedāvā individuālu pieeju katram uzņēmuma klientam. Sazinieties ar „Mustangs Apsardze” drošības speciālistiem, lai saņemtu piedāvājumu, kas piemērots tieši Jūsu ražošanas telpām un teritorijai.