LVRU

Video monitorings tiek izmantots objektu video novērošanai no attāluma.  Video monitoringa sistēma ļauj profesionāliem apsardzes firmas darbiniekiem veikt pastāvīgu objekta novērošanu un nepieciešamības gadījumā ziņot par aizdomīgu personu klātbūtni vai darbībām, kas tiek veiktas apsargājamajā objektā vai arī trauksmes gadījumā operatīvi reaģēt.

Video monitorings ir daļa no drošības sistēmas, kas ļauj iegūt jebkura objekta video attēlu caur vadu vai bezvadu interneta sistēmu uz video operatora pulti. Video monitorings var tikt izmantots kā pastāvīgā drošības sistēma vai papildinājums citām drošības sistēmām, piemēram, signalizācija, fiziskā apsardze u.c., tomēr apsardzes firma Mustangs iesaka to izmantot kā papildus drošības sistēmu, kas kalpo kā garantija, ka uz jebkuru trauksmes vai aizdomu situāciju tiks nodrošināta operatīva rīcība no apsardzes speciālistu puses.

video-monitoringsVideo monitoringa priekšrocība ir tā, ka tas ļauj konstatēt un reaģēt uz mēģinājumu veikt kādu noziedzīgu darbību kamēr tā tiek plānota un gatavota. Piemēram, ar video monitoringa palīdzību jau laikus iespējams konstatēt, ka potenciālais noziedznieks pārgriež žogu, vai kā citādi iekļūst teritorijā, kur tam nevajadzētu atrasties, aizlīmē video kameras un veic citas darbības, kas varētu kavēt nozieguma konstatēšanu vai slēpt pēdas pēc tā paveikšanas.

Tāpat ar video monitoringa palīdzību apsardzes firmas darbinieki bieži konstatējuši pārkāpumus un aizturējuši ļaundarus, kas veikuši pārkāpumus citu personu īpašumam, pateicoties, stratēģiski izdevīgam video kameru novietojumam.

Mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem ir liela nozīme tajā, lai apsardzes darbinieki varētu iespējami profesionāli un efektīvi veikt savus darba pienākumus. Piemēram, objektos, kuros nevajadzētu notikt nekādām darbībām apsargājamajā laikā, tiek uzstādītas apsardzes sistēmas, kuras īpaši brīdina pievērst apsardzes speciālista, kurš veic video monitoringu,  uzmanību kādai konkrētai video kamerai, jo konstatēta kāda kustība vai izmaiņas šajā perimetrā. Tādējādi apsardzes speciālists var pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību atkarībā no situācija, vai nepieciešams izziņot trauksmi jau laikus, vai jāveic tikai pārbaude šajā teritorijā.

Parasti video monitorings tiek veikts 24 stundas diennaktī, bet katrs gadījums ir atšķirīgs un tiek saskaņots individuāli ar klientu.

Visefektīvāk video monitoringu ir izmantot lielās ražošanas telpās, privātmāju ciematos, jaunos daudzdzīvokļu namos, auto stāvvietās, noliktavās un tirdzniecības centros.

Mustangs apsardze video monitoringa pakalpojumu vidējā cena ir 20 lati mēnesī par vienas kameras pastāvīgu video monitoringu. Kā uzsver Mustangs apsardze speciālisti, jo vairāk kameras, kurām vienlaikus jāuzrauga, jo izmaksas par katras kameras video monitoringu samazinās. Tomēr tāpat kā citi apsardzes pakalpojumi, arī video monitorings un tā izmaksas katram klientam tiek aprēķinātas un piedāvātas individuāli, ņemot vērā klienta vajadzības, prasības, objekta veidu, platību u.tml.

Lai uzzinātu par video monitoringa izmaksām Jums interesējošā objektā, lūdzu, sazinieties ar Mustangs apsardze drošības speciālistiem.