LVRU

Signalizācijas uzstādīšana privātmājās kļūst par ierastu lietu mūsdienu sabiedrībā. Drošības sajūta par sevi, saviem tuviniekiem un īpašumu ir viena no šī brīža prioritātēm ikvienā ģimenē. Tāpat daudzi privātmāju īpašnieki aizvien biežāk sāk novērtēt drošības sajūtu, ko tiem sniedz ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana, kas agrāk tika ierīkota, galvenokārt, publiskās vietās.

Apsardzes sistēmu ierīkošana privātmājās kļūst arvien populārāka, jo cilvēki aizvien vairāk uzmanības pievērš savai, savas ģimenes un īpašuma drošībai. Kā skaidro apsardzes firmas Mustangs speciālisti, privātmājas iespējams aprīkot ar vairāku līmeņu apsardzes sistēmām, kuru izvēle ir atkarīga no vairākiem apstākļiem – īpašuma platības, īpašuma ārējās un iekšējās vides, īpašnieka paradumiem un finansu iespējām, kā arī vēlamā drošības līmeņa.

Privātmāju apsardze

Par apsardzes sistēmas ierīkošanu vislabāk domāt jau pie mājas projekta izstrādes, celtniecības vai telpu remonta laikā. Tad apsardzes sistēmas iespējams uzstādīt tā, lai tās ir nepamanāmas un efektīvi pilda funkcijas jebkuros apstākļos. Tomēr uzņēmuma darbinieki atzīst, ka par drošību domāt nekad nav par vēlu. Mustangs apsardzes sistēmu speciālisti pilnīgai drošībai iesaka uzstādīt arī ugunsdrošības signalizācijas sistēmu. Šāda sistēma paredzēta uzstādīšanai, galvenokārt, vietās, kuras ir pakļautas ugunsdrošības riskam, piemēram, pie kamīna, apkures telpās, virtuvēs u.tml.

Ugunsdrošības signalizācija brīdinās par dūmu vai uguns klātbūtni īpašumā, tādējādi, īpašniekam ir iespēja novērst zaudējumus ātrāk un efektīvāk. Tāpat Mustangs apsardzes speciālisti uzsver, ka kabeļu signalizācija, kas jau paredzēta dzīvojamās mājas projektā būs daudz efektīvāka kā bezvadu signalizācija.

Gadījumiem, kad notiek elektrības padeves traucējumi, ir paredzēti akumulatori, kas darbojas diennakti kopš elektrības strāvas pārrāvuma.

Pirmais drošības līmenis ir signalizācijas uzstādīšana pagalmā jeb ārpus dzīvojamās mājas. Kas nozīmē, ka sistēma sāks darboties tiklīdz nevēlama persona būs iekļuvusi Jūsu īpašuma pagalmā. Šajā gadījumā sensori tiek uzstādīti pagalmā. Otrais apsardzes līmenis ir signalizācijas ierīkošana privātmājas logos. Tādējādi īpašums ir pasargāts no ļaundaru iekļūšanas caur kādu no logiem. Šādas apsardzes sistēmas uzstādīšana nodrošinās arī īpašnieka un tā ģimenes drošību tiem atrodoties īpašumā. Signalizācija ir izveidota un uzstādīta tā, lai tā nenostrādātu pie loga atvēršanas vēdināšanas režīmā, bet brīdināt par trauksmi sāktu tikai pie loga atvēršanas. Šādas sistēmas ir izveidotas tādēļ, ka šobrīd lielākajai daļai cilvēku mājās ir uzstādīti plastikāta logi, kurus ļaundari parasti neizsit. Šādi logi tiek atvērti ar citādākām metodēm, bet, ja tie tomēr tiek izsisti, tad tikai tik daudz, lai atvērtu to un iekļūtu īpašumā caur atvērtu logu. Brīdinājumu par nevēlamu personu iekļūšanu īpašumā iespējams saņemt SMS veidā īpašnieka mobilajā tālrunī vai uz apsardzes firmas centrālo biroju, kas tālāk attiecīgi reaģēs, lai novērstu jebkādus apsargājamā objekta materiālos zaudējumus.

Trešais apsardzes līmenis, ko Mustangs apsardze piedāvā uzstādīt privātmājās ir kustību sensori. Tos iespējams uzstādīt visā dzīvojamajā mājā vai atsevišķās tās daļās, piemēram, pirmajā stāvā. Šādas apsardzes sistēmas uzstādīšana pieļauj iespēju, ka signalizāciju iespējams ieslēgt zonās, kurās īpašnieks neatrodas. Piemēram, nakts laikā signalizāciju iespējams aktivizēt pirmajā stāvā. Ja īpašniekam ir mājdzīvnieks, piemēram, kaķis vai neliels suns, tad apsardzes sistēmu iespējams uzstādīt tā, lai tā nereaģētu uz objektu, kas ir vieglāks par 40 kilogramiem.

Bieži privātmāju teritorijā tiek uzstādītas arī video novērošanas kameras. Parasti tad īpašnieks pats veic īpašuma novērošanu, to ieraksta un arhivē, bet nepieciešamības gadījumā veic ierakstu apskati.

Mustangs apsardze speciālisti iesaka konsultēties un rūpīgi izpētīt katru gadījumu, lai rastu piemērotāko risinājumu tieši Jums gan sistēmas izvēlē un uzstādīšanā, gan brīdinājuma signāla nodošanas veidā.