LVRU

Ugunsdrošības signalizācija šobrīd jau ir ikdienišķa prasība ikvienā mājoklī, birojā, noliktavā, ražotnē vai citā objektā. Ugunsdrošības signalizācija ir drošības sistēma, kas var samazināt ne tikai materiālos zaudējumus objektā, bet glābt arī daudzu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā. Lai nodrošinātu pilnīgu drošību objektā ugunsdrošības sistēmas sensori ir jāuzstāda katrā objekta telpā. Īpaši, pievēršot uzmanību, tām telpām, kuras ir vairāk pakļautas riskam – telpās ar kamīnu, virtuvē, apkures telpā u.c.. Ugunsdrošības signalizācija var būt lokāla – trauksmes signāls atskan telpā vai centralizēta - pieslēgta pie centralizētas apsardzes dienesta pults.

Katram objekta veidam atkarībā no tā platības un saimnieciskajām darbībām, kas tajā tiek veiktas ir iespējams izvēlēties piemērotāko ugunsdrošības signalizācijas sistēmu – sistēmas, kas piemērota privātmājām un apvienotas ar apsardzes sistēmām, profesionālas ugunsdrošības sistēmas, kas atbilst EN-45 standartiem, ar pastāvīgām pārbaudes iespējām, arī katram sensoram atsevišķi u.c.. 

Šobrīd platības ziņā lielos objektos ir iespējams uzstādīt arī tādas ugunsdrošības sistēmas, kas nelaimes - ugunsgrēka gadījumā - automātiski nodod nepieciešamos signālus drošības speciālistiem un telpās esošajiem cilvēkiem par telpu evakuācijas nepieciešamību, iedarbinot ugunsdzēšanas un dūmu nosūkšanas sistēmas

Objektos ar lielu platību, pirms ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanas, to parasti integrē citās drošības sistēmās. Šādas integrētas drošības sistēmas ir daudz efektīvākās, tās palīdz ātrāk reaģēt uz ugunsgrēka vai trauksmes signālu, kas saņemti no ugunsdrošības signalizācijas uztvērējiem, lai iespējami ātrāk un efektīvāk nodrošinātu apstākļus radušās situācijas novēršanai. 

Ugunsgrēka gadījumā, pēc trauksmes signalizācijas atskanēšanas notiek šādas darbības:

  • ventilācijas sistēmas slēgšana
  • dūmu novedēj sistēmas ieslēgšana
  • elektrības padeves atslēgšana trauksmes zonā (elektrība netiek atslēgta tikai drošības sistēmām)
  • avārijas gaismu ieslēgšana cilvēku evakuācijai no telpām trauksmes zonā
  • avārijas izeju atbloķēšana
  • ugunsdzēšanas ūdens sistēmu ieslēgšana trauksmes zonā (ja tāda ir uzstādīta). 

ugunsdrosibas-signalizacijaLai ugunsdrošības signalizācijas funkcionētu precīzi, tās nepārtraukti nepieciešams nodrošināt ar elektropadevi. Īpaši svarīgi ir, lai nepārtraukta elektropadeve tiktu nodrošināta  ugunsdrošības signalizācijas kontrolpanelim, pārējo sistēmu un iekārtu darbība tiek nodrošināta ar elektroenerģiju no zemas voltāžas sekundāras līdzstrāvas pastāvīgas strāvas vai ugunsdrošības signalizācijas cilpas. Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem Latvijā, gadījumā, ja objektā tiek pārtraukta elektropadeve, ugunsdrošības signalizācijai jānodrošina nepārtraukta funkcionēšana vienu diennakti gatavības režīmā un ne mazāk kā 3 stundas trauksmes režīmā. Lai izpildītu šīs prasības, ugunsdrošības signalizācijas sistēmas funkciju nodrošināšanai objektā ir  jāizmanto elektropadeves rezerves sistēma – papildus avoti vai akumulators. Visbiežāk tiek izmantoti tieši akumulatori. Lai briesmu situācijā sistēma nepieviltu, ir jāveic regulāra, pilna drošības sistēmas pārbaude, kuras laikā jāpārbauda, vai korekti funkcionē pati sistēma, kā arī elektropadeves akumulatori. 

Mustangs Apsardze speciālisti pilnai drošībai iesaka pārbaudīt ugunsdrošības sistēmas divreiz gadā, retākais - vienu reizi gadā. Šādā gadījumā jūs varēsiet justies 100% droši.