LVRU

Ražošanas objekti, noliktavas, celtniecības objekti, autostāvvietas, kā arī  citi industriālie objekti allaž ir piesaistījuši pastiprinātu noziedznieku uzmanību ar to, ka šādos objektos atrodas relatīvi viegli pieejamas materiālās vērtības. Mūsdienās ražošanas objektos, kuros situācijas iziešana ārpus kontroles var draudēt ar liela mēroga katastrofām, pastāv arī terorisma draudi, tāpēc ražošanas objektu un noliktavu apsardze prasa īpašu pieeju drošības nodrošināšanā un īpašu rūpību apsardzes sistēmu izvēlē, profesionāliem apsardzes dienestiem nodrošinot, lai mīts par industriālajām teritorijām kā viegli pieejamiem objektiem neatgriezeniski paliktu vēsture.

apsardze-noliktavaRažošanas objekti un noliktavas no drošības viedokļa ir raksturīgas ar to, ka tās aizņem lielas teritoriālas platības un tajās pārsvarā apgrozās visai liels skaits cilvēku – uzņēmuma strādnieki, administratīvie darbinieki, izejvielu vai gatavās produkcijas piegādātāji un produkcijas pasūtītāji. Tomēr nekontrolētas uzņēmuma apmeklētāju plūsmas gadījumā uzņēmuma teritorijā veiksmīgi var iekļūt personas, kuru nolūks ir veikt noziedzīgu nodarījumu objektā. Lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu uzņēmuma teritorijā, kontrolētu personāla un apmeklētāju plūsmu un novērstu iespējamos noziedzīgos nodarījumus, apsardzes firmas uzņēmumos ierīko vienas vai vairāku pakāpju caurlaižu kontroles posteņus. Vairākpakāpju caurlaižu kontroli apsardzes dienests nodrošina, teritoriju sadalot dažādas pieejamības (tikai personālam, personālam un klientiem, publiskās pieejas, utt) zonās, kurās katrā apsardzes darbinieki veic caurlaižu kontroles funkcijas. Savukārt, lai veiksmīgi izsekotu situācijai teritorijā un savlaicīgi atklātu un novērstu iespējamās nelikumības, apsardzes darbinieki veic video monitoringu, video novērošanas kamerās fiksējot iespējamās aizdomīgās darbības no caurlaižu kontroli izgājušo personu puses, kā arī nepiederošu personu iekļūšanu objektā, apejot apsardzes dienesta caurlaižu posteņus.

Lai nodrošinātu drošību parasti iežogotajās, tomēr plašajās un ļoti bieži grūti pārskatāmajās industriālo objektu teritorijās, apsardzes firmas objektos uzstāda visplašākā spektra apsardzes sistēmas.

Videonovērošanas kameras, lai efektīvāk tiktu veikts  veikt video monitorings, parasti tiek izvietotas žogu tuvumā, nereti to objektīvus fokusējot arī uz žoga ārpusi, kas garantē iespējamā ļaundara mēģinājumus iekļūt teritorijā jau to gatavošanās stadijā. Tāpat video novērošana parasti tiek nodrošināta arī pie teritorijā esošo ēku durvīm, logiem un citām iespējamajām iekļūšanas vietām, kā arī pie nozīmīgākajām tehniskajām iekārtām un citiem būtiskiem objektiem, kas atrodas uzņēmuma teritorijā. Atkarībā no tā, cik nopietni objekts ir nodrošināts ar fizisko apsardzi, apsardzes firmas piedāvā teritoriju aprīkot ar lokālās (videonovērošanas kamerās fiksēto kontrolēs uzņēmuma teritorijā esošie apsardzes darbinieki) vai attālinātās (kamerās fiksētā informācija tiks noraidīta uz apsardzes firmas centrālo pulti) video novērošanas sistēmām. Video novērošana ir būtiska apsardzes sistēmas daļa gan objekta darba laikā, gan arī laikā, kad objektā neatrodas cilvēki. 

Apsardze ražošanas telpāsNeatsveramu ieguldījumu lielo industriālo objektu drošībai sniedz signalizācija, ar ko objekts tiek aprīkots. Pie objekta žoga tiek uzstādīti kustības sensori vai vibrācijas sensori. Tie apsardzes darbiniekiem ļauj savlaicīgi saņemt trauksmes signālu par mēģinājumiem žogā izgriezt caurumus vai arī tam pārkļūt pāri un attiecīgi reaģēt. Tāpat arī signalizācijas ievilkšana dažādās objekta teritorijā esošajās ēkās un citos nozīmīgos objektos garantēs papildu drošību, gadījumos, ja ļaundariem tomēr izdevies nepamanītiem tikt pāri objekta žogam. 

Papildus tehniskās apsardzes sistēmām objektos parasti tiek nodrošināta fiziskā apsardze, apsardzes darbiniekiem regulāri apsekojot teritoriju. Nereti efektīvai teritorijas apsardzes nodrošināšanai apsardzes darbinieki talkā ņem suni. Atkarībā no objekta stratēģiskās nozīmes, iespējamās bīstamības sabiedrībai vai apkārtējai videi, kā arī tajā atrodošos materiālo vērtību lieluma, apsardzes firma Mustangs Apsardze piedāvā ar šaujamieroci bruņotu vai nebruņotu apsardzes darbinieku pakalpojumus.