LVRU

Pieaugot sociālajai spriedzei valstī, arvien vairāk palielinās dažādu noziegumu skaits, kuru dēļ uzņēmumi un privātpersonas aizvien biežāk izmanto apsardzes pakalpojumus, lai tādējādi izvairītos no neparedzamiem un nevēlamiem zaudējumiem. Uzņēmumi vairs neaprobežojas ar video novērošanas vai signalizācijas  sistēmu uzstādīšanu. Bieži paralēli šiem tehniskās apsardzes pakalpojumiem tiek pieprasīti arī fiziskās apsardzes pakalpojumi, kas trauksmes gadījumā garantē operatīvu rīcību no apsardzes darbinieku puses.

Video novērošanas sistēma

Apsardzes firmas Mustangs darbinieki novērojuši, ka šobrīd īpaši pieaudzis sīko zādzību skaits. Šīs zādzības parasti tiek veiktas klientu apkalpošanas vietās un pašapkalpošanās veikalos. Lai novērstu šo pārkāpumu skaitu uzņēmumam ir jāizvēlas tieši viņa apstākļiem un uzņēmējdarbības veidam piemērotākais apsardzes risinājums. Universāla video novērošana vai fiziskā apsardze vien šajā gadījumā var izrādīties neefektīva, tādēļ profesionāliem apsardzes darbiniekiem kopā ar klientu ir rūpīgi jāstrādā pie labākā risinājuma izvēles un īstenošanas. Kā pagaidu risinājums ir iespējama fiziskā apsardze. Tas ir labākais risinājums ne tikai gadījumos, kā pagaidu risinājums līdz tiek uzstādīta apsargājamajam objektam un apstākļiem piemērota apsardzes sistēma, bet arī situācijās, kad apsardze nepieciešama neilgam periodam.
Daļa klientu nereti kļūdās apsardzes pakalpojumu vai sistēmas izvēlē, jo paši mēģina izvēlēties apsardzes sistēmu un bieži paši mēģina to arī uzstādīt. Šādas pašrocīgi uzstādītas apsardzes sistēmas nav pietiekami drošas. Kā rezultātā var gadīties, ka klients, vēloties ietaupīt līdzekļus pats ir iegādājies apsardzes sistēmu un pats to arī uzstādījis, bet rezultātā cietis finansiālus zaudējumus arī no ļaundaru puses, jo sistēma nav bijusi pietiekami efektīva. Tādējādi rodas situācija, kad klients ir zaudējis divkārt. Tādēļ Mustangs apsardze pārstāvji iesaka rūpīgi pārdomāt un izvēlēties apsardzes sistēmu un tās uzstādīšanas veidu un pakalpojumu nodrošinātāja kompetenci.

Katrs gadījums un problēma ir rūpīgi jāizpēta un tikai tad iespējams izvēlēties efektīvu risinājumu. Bieži klienta uzņēmējdarbības veids vai apstākļi ir tie, kas ierobežo iespējamos apsardzes risinājumus.

Piemēram, uzstādot video novērošanu rūpīgi jāveic video monitorings, lai atklātu vājās vietas un rastu vēl efektīvākus risinājumus.  Svarīgas ir ne tikai video novērošanas kameru sistēmas, bet arī kvalitatīvas un efektīvas datu apstrādes, saglabāšanas un arhivācijas ierīces.

Apsardzes firmu sniegto pakalpojumu kvalitāti nosaka darbinieku kompetence un profesionālā sagatavotība, kā arī tehniskās iespējas. Apsardzes dienesti tāpat kā jebkurš cits uzņēmums regulāri seko līdzi jaunākajiem tehnisko sistēmu risinājumiem, tādēļ arī saviem klientiem piedāvā uzlabot un pilnveidot jau esošās apsardzes sistēmas.

Mustangs apsardze Uzņēmumam ir vairāk kā 15 gadu pieredze apsardzes nozarē, kuru laikā uzņēmums ir uzkrājis lielu pieredzi apsardzes sistēmu uzstādīšanā un nodrošināšanā gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Mustangs apsardze mērķis ir veidot un saglabāt ilgtermiņa attiecības ar katru klientu, tādēļ uzņēmuma biznesa pamatā ir uzticamība, paļāvība un godīgums. Galvenās uzņēmuma prioritātes ir augstas kvalitātes nodrošināšana klientu  apkalpošanā un viņu vajadzību apmierināšana.