LVRU

Diennakts apsardze ir pakalpojums, kas obligāti nepieciešams katram uzņēmumam un, ideālā variantā, arī mājsaimniecībai, jo noziedzīgas ar iekļūšanu objektā saistītas darbības ļaundari veic neatkarīgi no diennakts laika. Turklāt, pēdējā laikā palielinoties noziedzīgo elementu radošajai izdomai un pieaugot pārgalvībai, nereti noziedzīgi nodarījumi pret objektu vai tajā esošajām vērtībām notiek brīžos, kad liekas, ka objektā atrodošos personu skaita dēļ, tas atrodas simtprocentīgā drošībā.

Diennakts apsardze ir specifisks pakalpojums ar to, ka prasa individuālu pieeju katram objektam, atkarībā no tādiem faktoriem kā objekta atrašanās vieta, funkcijas, cilvēku plūsma tajā un darba laiki. Salīdzinoši reti ir gadījumi, kad objektam ir piemērojams viens konstants apsardzes veids. Parasti tie ir objekti, kuri funkcionē diennakts režīmā - dažādi automātiski funkcionējoši objekti vai slēgtas teritorijas ar caurlaižu režīmu 24 stundas diennaktī. Šāda tipa uzņēmumi attiecīgi tiek vai nu aprīkoti ar attālinātajām tehniskās apsardzes sistēmām vai arī tajos dežūrē fiziskās apsardzes darbinieki, kas nodrošina caurlaižu kontroles funkcijas. 

diennakts-apsardzeDiennakts režīmā darbojas arī uzņēmumi, kas sniedz publiskus pakalpojumus visu diennakti, piemēram, medicīniskās palīdzības iestādes, lidosta un dzelzceļa stacijas, degvielas uzpildes stacijas vai diennakts tirdzniecības vietas. Tomēr šādās vietās, būtiski atšķiroties apmeklētāju plūsmai, mainās arī potenciālā apdraudējuma avots – ja dienā, objektā apgrozoties lielam cilvēku daudzumam, ir lielākas iespējas nepamanītam veikt zādzības, tad vakaros un naktīs, kad iespējamo liecinieku ir pēc iespējas mazāk, pastāv lielāks vardarbības un huligānisma risks. Līdz ar to, plānojot diennakts apsardzi šādos objektos, jāizvērtē efektīvākais apsardzes veids attiecīgajā diennakts laikā – ja dienā vislabāk zādzības var atklāt ar video novērošanas sistēmu palīdzību, naktīs agresīvi noskaņotus subjektus no nozieguma veikšanas visefektīvāk atturēs regulāra fiziskās apsardzes darbinieku klātbūtne objektā.

Plānojot diennakts apsardzi objektos ar noteiktu darba laiku, jāņem vērā vai šie objekti ir publiski pieejami, cik viegli apmeklētājiem ir pieejamas dažādas materiālās vērtības un kāda ir to pieejamība ārpus darba laika. Publiski pieejamos objektos, kuros apmeklētājiem ir brīva pieeja dažādām materiālajām vērtībām, piemēram, pašapkalpošanās veikalos nozīmīgs apsardzes elements ir videonovērošanas sistēmas, kurām mazākos veikalos seko veikala darbinieki, kur zādzības gadījumā tiek izsaukts apsardzes dienests ar trauksmes pogas palīdzību, savukārt lielākajās tirdzniecības vietās videonovērošanu veic apsardzes darbinieki, kuri paši arī nekavējoties aiztur zādzību veicējus. 

Publiski pieejami objekti, kuros apmeklētājiem materiālās vērtības pieejamas, parasti tiek aprīkoti ar trauksmes pogu, kuru nepieciešamības gadījumā aktivizējot, iestādes darbinieks var izsaukt apsardzes dienestus. Atsevišķos gadījumos, lai novērstu iespējamos pārkāpumus jau to sākumstadijā, objektā uzturas fiziskās apsardzes darbinieki, kuru klātbūtne parasti attur dažādus likumpārkāpējus no pārkāpuma veikšanas. 

Publiski pieejamiem objektiem esot slēgtiem, parasti to apsardze notiek ar signalizācijas sistēmu palīdzību. Atsevišķos gadījumos objektos papildus apsardzi veic arī fiziskās apsardzes darbinieki, vai arī objekti tiek aprīkoti ar videonovērošanas sistēmām

Ierobežotas pieejamības iestāžu, parasti dažāda rakstura industriālu objektu vai biroju telpu apsardzi to darba laikos parasti veic fiziskās apsardzes darbinieki, kuri nodrošina caurlaižu kontroli pie objekta ieejas un izejas. Lielu un grūti pārskatāmu objektu teritorijas, kā arī atsevišķos gadījumos – strādājošo darba vietas – tiek aprīkotas arī ar videonovērošanas sistēmām. Ārpus darba laikiem mazākos objektos darbojas signalizācija, lielākajos un stratēģiski svarīgākajos objektos apsardzes dienesti uzstāda arī videonovērošanas sistēmas, kā arī veic teritorijas apsekošanu ar fiziskās apsardzes darbinieku palīdzību. 

Privātmājās un dzīvokļos diennakts apsardze galvenokārt tiek nodrošināta, pieslēdzot mājokļiem signalizācijas sistēmas, kas tiek ieslēgtas saimnieku prombūtnes laikā. Saimniekiem atrodoties mājās, signalizācijas sniegtās iespējas nav iespējams izmantot, tāpēc nepieciešami citi apsardzes risinājumi, turklāt lielākoties tādi, kuri pēc iespējas mazāk skar pašu mājokļa iemītnieku privātumu. Aizvien populārāka, īpaši jaunajos projektos, kļūst kāpņu telpas diennakts apsardze ar fiziskās apsardzes palīdzību, kā arī kāpņu telpas vai mājas ārpuses aprīkošana ar videonovērošanas sistēmām. Privātmājās diennakts apsardze tiek nodrošināta, izmantojot visplašāko apsardzes sistēmu spektru, atkarībā no saimnieku vēlmēm un iespējām. Arī šajā pieprasījuma segmentā dominē signalizācijas sistēmas, turklāt ir iespējams uzstādīt signalizāciju gan pašā privātmājā, gan tās ārpusē, atkarībā no klienta vēlmēm nodrošinot gan perimetra, gan pašas mājas apsardzi. 

Kā redzams, diennakts apsardzē izmantojamās apsardzes sistēmas var variēt visnotaļ plašā amplitūdā, tādēļ pirms sava uzņēmuma vai mājokļa aprīkošanas ar apsardzi būtu ieteicams konsultēties pie apsardzes speciālistiem, kuri ieteiks efektīvākos apsardzes risinājumus, kā garantēt objekta drošību 24 stundas diennaktī.